Recerca - Institut del Càncer i Malalties de la Sang

La majoria de l’activitat de recerca de l’Institut del Càncer i Malalties de la Sang es vehicula mitjançant l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), en concret des de l'àrea següent:

Des de l’ICAMS es lideren diverses accions de recerca clínica i translacional.

Recerca clínica

L’ICAMS disposa d'una Unitat d’assajos clínics fase I, II, III. Aquest equip està format per professionals de l’oncologia, data managers, personal especialitzat d’infermeria i personal d’administració.

Durant el període de tractament dins d'un assaig clínic el pacient té contacte telefònic habitual amb la coordinadora d'assajos, que s'encarrega d'organitzar i programar les proves o procediments requerits per a un bon compliment de l'assaig clínic.

Els assajos clínics tenen diferents fases o nivells d'avaluació d'un fàrmac.

  • Fase I. Es determina la dosi màxima tolerada del fàrmac i se n'observen els indicis d'activitat.

  • Fase II. S’avalua l'eficàcia i els efectes secundaris del fàrmac en els diversos tipus de càncer.

  • Fase III. Es compara el tractament nou amb el tractament estàndard i se n'avaluen els efectes secundaris.

La Unitat d'Assajos Clínics està compartida amb el Servei d’Hematologia. El primer semestre 2018, el 65% de l'activitat (3.892 sessions de 5.976 del total del primer semestre de 2018) de la Unitat d'Assajos Clínics de l'ICMHO la va dur a terme Oncologia.

Recerca translacional

L’ICMHO disposa de professionals de l’oncologia plenament integrats al Laboratori d'Investigació de Genòmica Translacional i Teràpies Dirigides a Tumors Sòlids de l’IDIBAPS. Mitjançant la utilització de dades genòmiques i moleculars, l'equip del laboratori guia el disseny d'assajos clínics i el desenvolupament de biomarcadors. A partir de models preclínics del càncer, s'estudien mecanismes moleculars de sensibilitat i resistència farmacològica amb l'objectiu d'identificar els tractaments més adequats per als pacients amb tumors sòlids.

Les línies de recerca dels equips dedicats a l'oncologia se centren en:  

  • Els mecanismes moleculars implicats en la proliferació i la mort programada de les cèl·lules.

  • Desenvolupar models neoplàsics i millorar el diagnòstic de pacients amb càncer amb nous marcadors tumorals.

D’altra banda, els equips dedicats a l'Hematooncologia estudien les diverses eritropatologies (malalties causades per alguna mutació, genètica o adquirida, que afecta l’estructura dels glòbuls vermells) i els trastorns de l'hemostàsia i la coagulació de la sang.

Des de l’ICMHO es participa activament en diferents xarxes i institucions nacionals i internacionals, i cada any es publiquen desenes d’articles en revistes de reconegut prestigi.

Diversos professionals de l’Institut participen en l’elaboració de guies clíniques internacionals per al diagnòstic i tractament de malalties hematològiques i oncològiques.

Notícies relacionades amb l'institut