Reconstrucció de la Sala d'Urologia

Amb la voluntat d'oferir millor qualitat de servei als pacients de l'Hospital Clínic, s'ha reconstruït la Sala d'Urologia, que comptava amb més de vi1