36.5, nou programa sobre salut de BTV

Barcelona TV ha estrenat aquesta temporada un nou magazine sobre salut, titulat 36.5, en referència a la temperatura ideal del nostre cos, i realitz1