Clínic Barcelona

El Club de Tennis Barcino, Amic del Clínic

El Dr. Josep M. Piqué, director general del Clínic, acompanyat pel Dr. Antoni Castells, director de l'ICMID, i el Dr. Rafel Guayta-Escolies, preside1