Clínic Barcelona

S.O.S. Refugiats s'incorpora al Pla Estratègic

El grup coordinador de S.O.S. Refugiats a l'Hospital Clínic s'incorporarà al Projecte Transversal de Responsabilitat Social Corporativa del Pla Estra1

Clínic Barcelona

El Clínic va realitzar 245 trasplantaments l’any 2017

L’Hospital Clínic de Barcelona va realitzar el 2017 un total de 245 trasplantaments, any en què es va assolir un nou rècord de donacions que va perme1