Temes de Salut

Consum de tabac i risc de diabetis gestacional: una altra raó per deixar de fumar

El tabaquisme s'associa, d'una banda, a un augment de el risc de desenvolupar Diabetis tipus 2. I de l'altra, el seu consum durant l'embaràs es relaciona clarament amb nounats de baix pes i parts prematurs. Ara bé, quines conseqüències té per a la mare el consum de tabac abans i durant la gestació?

El consum de tabac en adults s'associa a un augment de el risc de desenvolupar Diabetis tipus 2 (DM2), probablement a través d'estrès oxidatiu i la inflamació que produeix el tabac. Tenir altres tipus de diabetis, com la diabetis gestacional (DG), també augmenta el risc de desenvolupar diabetis tipus 2 en el futur, tant en la mare com en el nadó.

Aquesta malaltia és bastant freqüent (a Espanya afecta el 9% de les dones embarassades) i els factors de risc clàssics per desenvolupar-la són l'excés de pes, l'edat avançada, haver tingut DG en altres embarassos i tenir familiars amb diabetis. No obstant això, no existeix fins ara informació concloent respecte a el risc d'aparició d'una Diabetis Gestacional en relació amb el consum de tabac. En aquest sentit un recent estudi de la Universitat de Jerusalem aporta informació molt reveladora. Aquest equip ha analitzat la base de dades americana per al control de el risc gestacional (Pregnancy Risk Assessment Monitoring System).

Es van avaluar les dades de 222.408 dones embarassades entre els anys 2009 i 2015 en relació amb el consum de tabac durant l'embaràs i l'aparició de DG. Es va tenir en compte a dones no fumadores, dones que van deixar de fumar a causa de l'embaràs, altres que van reduir el consum de tabac, i les que van mantenir o augmentar el consum durant la gestació. El 5,3% de totes les dones participants va presentar Diabetis Gestacional.

Entre aquestes, les dones que van fumar igual, o fins i tot més del que és habitual durant la gestació, presentaven un 46% més de risc de desenvolupar Diabetis gestacional que les no fumadores. Aquest increment va ser de l'22% en aquelles dones que van aconseguir reduir el consum de tabac durant l'embaràs. Aquest augment de el risc de DG no va mostrar cap relació amb l'Índex de Massa Corporal (IMC) d'aquestes dones abans de l'embaràs o el guany de pes durant la gestació.

La DG pot comportar problemes mèdics per al nadó i per la mare. Aquests són, a curt termini, l'augment de pes, i a mig-llarg termini aparició de DM2. En aquest treball s'afegeix el tabac com a factor de risc per a l'aparició de DG, fet poc conegut fins al moment. Fumar abans de l'embaràs augmenta clarament el risc i, per tant, és una informació a tenir en compte entre les dones que volen quedar-se embarassades. A més, tot i que es continuï fumant durant l'embaràs, també es confirma que reduir el consum fa que el risc de DG no sigui tan elevat. Aquests són arguments addicionals per recomanar el cessament en el consum de tabac durant la gestació, a més dels riscos ja confirmats de part prematur i nounats de baix pes.

Autor: Dr. Enric Esmatjes, Endocrinòleg de l'Hospital Clínic

Arxius descarregables