Temes de Salut

El monitoratge de la glucosa amb el sistema "flash" redueix complicacions agudes de la diabetis

El sistema "Flash" de monitoratge continu de la glucosa (MCG) en líquid intersticial ha representat un avenç important per a les persones amb diabetis, tant per la major qualitat d'informació que proporciona, com per la seva comoditat.

La determinació del valor de la glucosa en sang capil·lar ha estat fonamental en la història de la diabetis per millorar el control metabòlic i per reduir les complicacions. Entre els diversos Sistemes de Monitorització Contínua de la Glucosa (MCG) el més utilitzat és el sistema "flash" que determina la glucosa de forma contínua. Aquest sistema indica la tendència evolutiva de la glucèmia i permet al pacient predir quins poden ser els seus nivells a curt termini. Quan el pacient escaneja el sensor, amb un dispositiu específic o amb el seu telèfon mòbil, es proporciona el valor de la glucèmia actual i el de les 8 hores prèvies. D'aquesta manera, el pacient pot adoptar mesures preventives de la hiper i hipoglucèmia. L'únic sistema "flash" que hi ha al mercat és el FreeStyle Lliure (FSF), per la qual cosa és lògic que tingui una gran implantació en els països desenvolupats i que sigui finançat per la majoria dels sistemes públics de salut.

En un estudi dut a terme a la Universitat de París, es van analitzar durant un any les hospitalitzacions per hiperglucèmia, hipoglucèmia greu, cetoacidosi i comes relacionats amb la diabetis. Van participar pacients amb diabetis tipus 1 (DM1) i tipus 2 (DM2), sota tractament amb sistema "flash", i es va comparar la seva evolució amb l'any previ sense monitoratge continu de la glucosa. La mostra va incloure 74.011 individus, el 45% amb DM1 i el 55% amb DM2. D'ells, el 88% eren tractats amb múltiples dosis d'insulina o amb bomba d'insulina. L'ús del sistema "flash" va mostrar una espectacular reducció dels ingressos per descompensacions de la diabetis, concretament del 49,0% en persones amb DM1 i del 39,4% en persones amb DM2. La reducció més important va ser la d'ingressos per cetoacidosi, que es van reduir a més de la meitat, (56,2% en DM1 i 52,1% en DM2), així com la de comes relacionats amb la diabetis (39,6% en DM1 i 31,9% en DM2). Les hospitalitzacions per hipoglucèmia i hiperglucèmia van disminuir en les persones amb DM2 un 10,8% i un 26,5% respectivament.

Una dada interessant que va llançar l'estudi, en relació amb la determinació de glucèmies en sang capil·lar, va ser que les hospitalitzacions per hipoglucèmia van ser marginals, molt probablement per la capacitat dels pacients de solucionar-les sense necessitat d'ingressar.

Aquest estudi té limitacions, especialment per no tenir grup control i pel fet que la instauració de sistema "flash" FSL pot anar acompanyat d'educació sobre el control de la diabetis. D'altra banda, la seva gran fortalesa és el gran nombre de casos analitzats. Aquests resultats confirmen que la MCG és una eina important perquè les persones amb diabetis puguin millorar el seu control glucèmic i la seva qualitat de vida. Aquests avantatges són més evidents quan s'utilitza un sistema com FSL, de gran senzillesa i fiabilitat. L'ús d'aquesta tecnologia ja és una realitat inqüestionable, útil per al pacient i per al sistema sanitari pel que fa a reducció de costos.

Autor: Dr. Enric Esm​atjes Mompó, Consultor Senior de la Unitat de Diabetis de l’Hospital Clínic. IDIBAPS.