Temes de Salut

Els pacients participen de forma activa en les trobades digitals de PortalCLÍNIC

El passat mes de febrer PortalCLÍNIC va iniciar les trobades digitals a través de les xarxes socials amb els pacients per oferir-los l’oportunitat de preguntar els seus dubtes als professionals de la salut. Fins a dia d’avui s’han realitzat cinc trobades en diferents formats, principalment a través d’Instagram i Youtube, en què la participació dels espectadors ha estat molt positiva.

Les estadístiques parlen per sí soles i mostren que els pacients els interessa interactuar amb els professionals sanitaris.  Les trobades digitals amb les persones usuàries s’han enfocat de diverses maneres.

D’una banda, es proposen enquestes per saber quin és el coneixement de l’usuari respecte un aspecte en concret d’una malaltia. Així, amb motiu del Dia Mundial del Càncer es va elaborar un qüestionari amb vuit preguntes que van tenir resposta de 700 persones usuàries sobre diferents aspectes d’aquesta malaltia,  a les que es va donar resposta al llarg del dia.

Amb la Dra. Marta Pazos, amb motiu del Dia Mundial del Glaucoma, es va organitzar un Instagram Live, és a dir una trobada digital en directe per Instagram, en què va contestar més d’una vintena de preguntes recollides per aquesta xarxa durant la campanya prèvia. Aquesta trobada roman penjada a Instagram TV  i fins a dia d’avui ha estat visualitzada per més de 2.300 espectadors.

Amb la ginecòloga Meritxell Gracia i la neuròloga Neus Fabregat es va plantejar una trobada digital també per Instagram. A diferència de l’anterior aquestes gravacions són en diferit, ja que requereixen sintetitzar molt la informació. Responen el format pregunta-resposta.  La Dra. Gracia va rebre 12 preguntes relacionades amb l’Endometriosi, i la Dra. Fabregat unes 36 sobre Cefalea i Migranya. Aquests vídeos es van reproduir 3.777 i 2.022, vegades, respectivament.

Per últim, s’ha dut a terme un altre tipus d’interacció a través de Youtube Live, els anomenats streamings, que requereix una preparació més tècnic respecte a la necessitat de disposar d’una càmera per a la seva realització i de més personal. S’ha realitzat dos streamings. Un amb el Dr. Francisco Carmona que coincidint amb el Dia Internacional de l’Endometriosi va respondre tant les preguntes recopilades com les rebudes en directe durant més de 30 minuts els dubtes dels espectadors. En el moment es van connectar 164 espectadors i ha estat reproduït 1.384 vegades. El darrer streaming es va fer amb el Dr. Antoni Trilla per parlar-ne sobre vacunació i immunització i va ser seguit en directe per 84 espectadors i ha estat visualitzat 324 cops.