Temes de Salut

Els ulls: excel·lents candidats per a les teràpies amb cèl·lules mare

Substituir les cèl·lules d'un teixit malalt per altres noves i sanes utilitzant cèl·lules mare, és ja una realitat. En el cas dels ulls, l'ús d'aquestes noves teràpies s'ha vist afavorit pel gran coneixement que s'ha adquirit sobre les diferents patologies al llarg dels últims anys, juntament amb les característiques tan particulars d'aquest òrgan. Això concedeix als ulls l'estatus de millor candidat per a les teràpies avançades com la teràpia amb cèl·lules mare i la teràpia gènica.

Les característiques que atorguen excepcionalitat als ulls són les seves petites dimensions, que fan necessària molt poca quantitat de cèl·lules o medicaments per tractar-los, així com la seva estructura anatòmica compartimentada. A més, l'ull està aïllat gràcies a un sistema de barreres similar al cervell, que el protegeix del que succeeix a la resta de l'organisme. Per últim, la característica més excepcional: tenir 2 ulls. Això permet que se’n tracti un, i l'altre serveixi com a control per observar els efectes del tractament, abans de tractar-lo també.

Un altre dels avantatges és que els oftalmòlegs poden analitzar amb detall les estructures oculars i observar a temps real tot el que passa a la superfície i l'interior de l'ull, a través de les pupil·les. Gràcies a això, poden acompanyar tots els procediments que es realitzen, inclòs un tractament mitjançant teràpia cel·lular. A més, és molt fàcil implantar cèl·lules en la superfície o l'interior de l'ull mitjançant procediments quirúrgics poc agressius.

Ja existeixen tractaments avançats amb cèl·lules mare per a dues de les principals malalties oculars degeneratives. El tractament més avançat actualment és el de cèl·lules mare per a la regeneració de la còrnia, per al que s'utilitzen cèl·lules mares adultes, generalment del mateix pacient. Aquest es considera ja un procediment terapèutic consolidat al nostre país.

D'altra banda, per a tractar la degeneració macular, tant causada per l'envelliment com per anomalies genètiques, hi ha diferents assajos amb cèl·lules mare en humans. Els resultats preliminars són molt esperançadors i  amb altes possibilitats d'aplicació clínica en els propers anys.

Tots aquests avenços, representen una nova perspectiva, amb opcions innovadores de tractament per a diverses malalties oculars degeneratives que, en el present, no tenen solucions que ens permetin mantenir o millorar la visió.