Temes de Salut

Fumar augmenta les complicacions en cas de contraure la COVID-19

El SARS-CoV-2 és un virus que afecta més greument persones amb diferents malalties respiratòries com l’asma, la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) o la fibrosi pulmonar. Algunes d’aquestes malalties han estat produïdes pel consum de tabac durant anys. Es podria deduir, per tant, que la població actualment fumadora és més susceptible a tenir el virus o a que es manifesti de forma més greu.  

Imatge: Flickr A. Atehortua

En la situació actual de pandèmia a causa de la COVID-19, les autoritats sanitàries han fet nombroses recomanacions a la ciutadania amb l’objectiu de frenar el contagi del virus. Fins ara, aquestes recomanacions s’han centrat en promoure accions clau per evitar el contagi com cobrir-se amb la part interior del colze al tossir, rentar-se bé les mans i mantenir una distancia entre persones d’entre un i dos metres.  

Tot i que el SARS-CoV-2 és un virus respiratori i, per tant, afecta més greument persones amb malalties com l’MPOC produïdes a conseqüència del consum de tabac, fins ara no s’ha fet cap menció en relació a l’hàbit de fumar per prevenir aquesta malaltia.  

La relació entre el consum de tabac com a possible facilitador del contagi del virus o com a desencadenant en l’agreujament de la malaltia, es comença a descobrir ara arran dels primers estudis sobre aquest tema. 

Les investigacions que estudien els efectes del tabac en malalties similars a la COVID-19 determinen que el fum que s’exhala al consumir tabac augmenta la taxa de transmissió. A més, fumar agreuja les infeccions del tracte respiratori. Respecte a la COVID-19, encara no hi ha suficients dades per treure conclusions definitives, però les observacions fetes fins ara indiquen que es dona el mateix problema. Un article de la Universitat de Guangzhou, que recull informació de més de 1.000 laboratoris a Xina, assenyala que un 12% pacients de COVID-19 que van requerir cures intensives eren fumadors, respecte al 4,7% dels no fumadors.  

També a la Xina, s’ha observat que la mortalitat per la COVID-19 era més elevada en homes que en dones. Alguns investigadors creuen que aquest fet podria estar relacionat amb el consum de tabac, ja que en aquest país està molt diferenciat per sexes: la meitat dels homes fumen i, en canvi, només el 3% de les dones.  

Després d’analitzar els estudis sobre casos clínics de la COVID-19 s’ha publicat recentment un article a la revista British Medical Journal, en què diversos investigadors de la University College of London recomanen que es canviïn els missatges que transmeten les autoritats a la ciutadania. Els experts opinen que hi ha indicis suficients com per que s’inclogui també la recomanació de deixar de fumar.  

A més, es creu que la preocupació generalitzada per part de la ciutadania davant la situació actual pot promoure un estat emocional que faciliti l’aprenentatge. Les persones estarien més predisposades a canviar diferents hàbits i comportaments i, per tant, pot ser una oportunitat per propiciar aquest canvi en les persones fumadores.  

Per tots aquests motius, sense oblidar, és clar, que el fet deixar de fumar comporta múltiples beneficis per a la salut, es creu que podria ser una bona ocasió per posar en marxa campanyes antitabac per part de les autoritats sanitàries.