Temes de Salut

Nova tècnica que fusiona imatges 3D i 4K per a cirurgies ginecològiques

L’Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat la primera intervenció a Espanya amb una nova tècnica de cirurgia per laparoscòpia que fusiona la reproducció d’imatges en 3D i 4K. Aquesta tècnica s’ha posat en marxa al Servei de Ginecologia. El principal avantatge que presenta és l’ús de fluorescència durant la cirurgia, la qual cosa permet més precisió i més qualitat d’imatge.  

Foto de Francisco Avia

Aquesta nova tècnica de laparoscòpia inclou una tecnologia de reproducció d'imatge que combina les tecnologies d’imatge 3D, l’alta definició en 4K i la imatge per fluorescència. Proporciona així més informació al professional de la cirurgia, ja que ofereix un alt nivell de detall que facilita la seva tasca. 

L’avançada tecnologia de reproducció d'imatge compensa la manca de visió oberta sobre el lloc quirúrgic, a causa de la petita incisió que es fa a l’operar per laparoscòpia. A més d'una imatge òptima, disposar d'informació addicional permet practicar la tècnica quirúrgica amb més precisió. Aquesta informació la proporciona el marcatge amb fluorescència d’algunes estructures anatòmiques gràcies al tint verd d'indocianina (ICG), així com l’emissió d’una llum amb longitud d'ona en l'espectre de l'infraroig proper (NIR). Amb la combinació d’aquestes dues tècniques poden fer-se visibles diversos òrgans i teixits que d’altra manera serien més difícils d’identificar.  

Aquests avantatges superen l’inconvenient principal de la cirurgia laparoscòpica: la manca d’informació tàctil. Gràcies a això es pot practicar una cirurgia mínimament invasiva en més ocasions i, a més, més precisa. Múltiples estudis han avaluat aquesta tècnica en la pràctica quirúrgica i s’ha comprovat que redueix la durada de les operacions i disminueixen les complicacions derivades de la cirurgia.  

Des del Servei de Ginecologia, dirigit pel Dr. Francisco Carmona, es practiquen diversos tipus de cirurgies amb laparoscòpia. Entre les cirurgies realitzades més sovint en aquest àmbit es troba la histerectomia radical per càncer ginecològic i la cirurgia de l’endometriosi. Segons el Dr. Francisco Carmona, aquesta nova tecnologia permet aconseguir una major precisió durant la cirurgia minimitzant encara més els riscos per la pacient. 

En l'àmbit de la ginecologia oncològica, aproximadament el 40% dels casos de càncer d’endometri estan relacionats amb l'obesitat. En aquests casos, la cirurgia per laparoscòpia pot oferir avantatges importants, per la millor visualització i exactitud dels moviments dels instruments robòtics, entre d’altres. A més, l'ús de la fluorescència NIR/ICG en pacients oncològics intervinguts mitjançant cirurgia laparoscòpica fa que la localització de dipòsits tumorals sigui més efectiva i puguin arribar a tenir una millor recuperació després de la intervenció. 
 

Informació documentada per: Dr. Francisco Carmona, Cap del Servei de Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.