Temes de Salut

Tenir hipertensió augmenta el risc de mort per coronavirus

La hipertensió és una de les malalties més comunes entre la gent gran. Aquest col·lectiu és també un dels més susceptibles de tenir COVID i manifestar les seves formes més greus. Per tant, és lògic que les estadístiques relacionin aquestes dues malalties, però ¿vol dir això de tenir hipertensió afavoreix que la COVID sigui més greu? Recentment, s'ha demostrat que si.

Imatge d'arxiu de l'atenció a pacients COVID a l'Hospital Clínic de Barcelona. Fotògraf Francisco Avia

Una de les malalties més freqüents en pacients amb COVID-19 és la hipertensió. També és la que es presenta més sovint en pacients amb complicacions greus de la COVID-19, com la dificultat respiratòria aguda. No obstant això, aquesta relació entre la COVID-19 i la hipertensió arterial no és sorprenent ni implica de per si que hi hagi una relació causal entre elles o que s'associï a una major gravetat. De fet, és una relació molt lògica tenint en compte que la hipertensió és extremadament freqüent en les persones grans i que aquestes són les que tenen més risc de contagiar-se de COVID i tenir-la en formes més greus i amb més complicacions.

Fins ara, era encara aviat per poder arribar a conclusions, però recentment s'ha publicat un estudi amb dades de 150 hospitals espanyols que mostra que la hipertensió s'associa a un major risc de mortalitat per COVID19, sense importar el sexe i l'edat dels pacients. Aquest risc es reduïa en aquells pacients que estaven sent tractats. L'estudi analitza a més de 12.000 pacients i, entre ells, s'observa que de tots els que moren, un 50% tenia hipertensió. A més, per comprovar aquestes conclusions, es van comparar els resultats en pacients amb hipertensió respecta als pacients amb una tensió normal.

D'altra banda, hi ha un aspecte dels tractaments per a la hipertensió que també és important tenir en compte. El receptor que fa servir el coronavirus per entrar dins de les cèl·lules és el mateix que el que utilitzen determinats fàrmacs per a la hipertensió. És el cas dels inhibidors de l'enzim convertidor d'angiotensina (ECA) i bloquejadors de l'receptor d'angiotensina (BRA). Per això, s'han plantejat preguntes sobre la possibilitat que aquests tractaments puguin ser beneficiosos o perjudicials.  Existeix la hipòtesi que prendre aquests fàrmacs podria augmentar la susceptibilitat de contagiar-se de COVID-19 o de tenir un pitjor pronòstic. No obstant això,  les dades de les que es disposa fins al moment ens indiquen que aquests tractaments fins i tot podrien disminuir la probabilitat de desenvolupar de la síndrome de dificultat respiratòria aguda, miocarditis o dany renal agut, complicacions habituals en pacients amb COVID-19. Tot i així, encara es necessiten més estudis per poder confirmar-ho.

En conclusió, a dia d'avui  ja s'ha confirmat que la hipertensió empitjora el pronòstic de la COVID-19, tot i que no se sap encara si algun tractament per a la hipertensió és perjudicial o beneficiós per a l'evolució de la malaltia. És més, segons l'evidència actual els tractaments antihipertensius s'haurien de mantenir per garantir un bon control de la pressió arterial durant la infecció per coronavirus. 

Autor: Dr. Miguel Camafort Babkowski, metge de el Servei de Medicina Interna de l'Hospital Clínic de Barcelona