Títol

Índex glucèmic i càrrega glucèmica de l'aliment FontActiv® Diabest NF

Objectiu

La diabetis mellitus és una afecció crònica molt prevalent tant en la població general com en l'hospitalitzada. Les indicacions del suport nutricional artificial en les persones amb diabetis no difereixen de les de les persones sense diabetis, i el nombre de pacients que reben nutrició enteral s'està incrementant progressivament en els últims anys. Un abordatge intensiu multifactorial en el tractament de la diabetis podria reduir la morbimortalitat, així com els costos associats, tant en pacients ambulatoris com hospitalitzats.

El principal objectiu dels pacients diabètics que reben nutrició enteral és el seu control metabòlic, aconseguint els requeriments nutricionals adequats i mantenint un perfil glucèmic i lipídic òptims. En els últims anys s'han comercialitzat un gran nombre de fórmules de nutrició enteral “dissenyades per a diabetis” amb l'objectiu nodrir adequadament al pacient, però sense empitjorar (o fins i tot millorar) el control metabòlic (glucèmic i lipídic).

En aquest context, s'ha desenvolupat un aliment per a ús mèdic especial, FontActiv® Diabest NF. Es tracta de suplement nutricional complet, amb sabor de vainilla, aconsellat per al tractament dietètic de pacients amb hiperglucèmia o diabetis de tipus I o de tipus II. A més, conté les vitamines i nutrients necessaris per a garantir una alimentació completa. L'objectiu general d'aquest projecte és conèixer els valors de IG i CG del consum d'un aliment per a ús mèdic especial en pols, ric en nutrients, FontActiv® Diabest NF, amb la finalitat de mantenir un òptim estat nutricional mentre regula els nivells de glucosa en sang, i utilitzant sucre pura glucosa com a aliment de referència (valor de IG de la glucosa fixat en 100).