Títol

La fatiga en l'artritis reumatoide: estudi de prevalença i característiques mitjançant diferents qüestionaris, factors associats i predictors. Projecte col·laboratiu multicèntric grup ARcat.

Objectiu

És un estudi de prevalença i característiques de la fatiga com comorbilitat associada a l'artritis reumatoide. És un símptoma important que refereixen molts pacients, amb preocupació equiparable al dolor, i que no sempre és avaluat en la pràctica diària habitual.