Docència i formació - Servei d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor

Nombrosos professionals del Servei d’Anestèsia realitzen activitats de docència en diferents nivells:

Pregrado

Al Servei existeixen professors que imparteixen docència teòrica i pràctica en els graus de Medicina, Ciències Biomèdiques, Ciències Biològiques i Engineria Biomèdica de la Universitat de Barcelona.

Postgrau

 • Formació de Metges Interns Residents (MIR) en Anestesiologia i Reanimació

El programa de Simulació Clínica d’Anestesiologia és un programa estable des de l'any 2010 per a MIR de l'hospital i d'altres centres impartit per professionals formats específicament en aquesta metodologia

Màsters

 • Màster Bases, procediments i tècniques aplicades al maneig crític i emergències

 • Màster d’Infermeria Quirúrgica

 • Màster en Infermeria d’Anestèsia, Reanimació i Tractament del dolor

 • Màster Atenció integral al malalt crític i emergències

 • Màster Universitari en Donació i Trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules

 • Màster de Competències Mèdiques Avançades en les especialitats de: Neuroanestèsia, Anestèsia regional basada en l'Anatomia, Ecografia aplicada al perioperatori

 • Màster en Enginyeria Biomédica (UB-UPC)

Formació continuada

La promoció i/o participació dels membres del Servei (manteniment de la via aèria, reanimació cardiopulmonar, etc), així com la col·laboració amb cursos de la resta de facultatius de l’hospital. També es codirigeixen diferents cursos, que inclouen:

 • Curs sobre anestèsia fora de l’àrea quirúrgica

 • Curs pràctic d’intubació traqueal amb fibrobroncoscopi

 • Cursos de Formació Continuada (Comitè Europeu d’Educació en Anestesiologia)

Altres formacions

 • Programes formatius en Anestesiologia per a fellows que desitgen venir a fer una estada l'hospital
 • Programes de perfeccionament que ofereix el Servei mitjançant Aula Clínic

Notícies relacionades amb el Servei