Organizació - Servei d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor

El Servei d'Anestèsia forma part de l’Àrea Quirúrgica i s'estructura en set seccions que responen a l'estructura organitzativa assistencial de l'hospital.

Seccions transversals

 • Clínica del Dolor. Està formada per anestesiòlegs molt dirigits i especialitzats en el tractament del dolor complex. Atén els pacients amb dolor crònic complex per càncer, dolor neuropàtic, després de cirurgies d’esquena, que són derivats pels metges de capçalera o especialistes des dels CAPS (AISBE Barcelona Esquerra de l'Eixample) o des del mateix hospital. Excepcionalment s'accepten pacients d’altres Àrees de Salut, en funció de la malaltia del pacient (pacients trasplantats a l’Hospital, malalties poc comunes, per exemple). Juntament amb l’equip d’infermeria especialitzat es duu el control postoperatori a les sales d’hospitalització dels pacients als quals s’han fet procediments especialment dolorosos.

 • Àrea de Crítics (que inclou la UCI Quirúrgica). Es tracta de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital que dona servei als pacients crítics postquirúrgics que no tenen UCI preferent adscrita, encara que també s’atenen la resta de pacients crítics mèdics o quirúrgics, segons les necessitats assistencials de l’hospital. L’atenció mèdica continuada (24h al dia, els 7 dies de la setmana) la realitza un grup de metges especialistes en Anestesiologia i Reanimació, la majoria dels quals treballen a la secció a temps complet. En total es disposa de 10 llits d’atenció intensiva, quatre llits d’atenció intermitja, tres llits polivalents, unitat de recuperació postanestèsica(URPA) als quiròfans d’urgències i 21 llits d’URPA als quiròfans del Bloc quirúrgic que dona cobertura, majoritàriament, als pacients:
 • Traumàtics i de cirurgia ortopèdica

 • Neurocrítics

 • Pacients d’urologia, ginecologia i obstetrícia

 • Cirurgia general

 • Otorrinolaringologia, Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial

Seccions relacionades amb els diferents Instituts i Centres

Sección d'anestèsia de l'ICMDM:

 • Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques

  Aquesta Secció dóna suport a l'Institut de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM), tant en les seves àrees diagnòstiques, Endoscòpia Digestiva i Hemodinàmica Hepàtica, com en els seus quiròfans. Els integrants de la Secció també donem cobertura al Programa de Trasplantament de Fetge i a les Extraccions d'Òrgans.

Secció d'anestèsia de l'ICEMEQ.

 • Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques

  Aquesta Secció atén tota l'activitat programada del serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cirurgia Plàstica, CirurgiaMaxil·lofacial i Otorinolaringologia i  pertanyents a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ). Els integrants de la secció estan especialment dedicats a les tècniques d’anestèsia loco-regional i a l'abordatge de la via aèria difícil, així com a les tècniques d’estalvi de sang, etc

Secció d'anestèsia de I'ICGON i ICNU:

La secció atèn tots els casos de Cirurgia Urològica, Cirurgia Ginecològica i tota la activitat obstètrica del nostre hospital.  Igualment, és la responsable de l’activitat de trasplantaments de ronyó i de pàncrees i coordina l’anestesia d’extraccions d’òrgans juntament amb l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDiM).

Secció d'Anestèsia Cardiovascular (ICCV) i Toràcica (ICR):


La secció d’Anestèsia del Tòrax dona assistència anestèsica a tota la activitat quirúrgica de l’Institut Clínic de Cardiovascular (ICCV): Cirurgia cardiaca i vascular i també de l'Institut Clínic de Respiratòria (ICR): Cirurgia toràcica. Des de fa anys també dona suport anestèsic a la creixent activitat intervencionista a fora de l’àrea quirúrgica: Hemodinàmica Cardíaca (TAVIs i Patologia estructural), a l'Unitat de Electrofisiologia cardíaca (Ablació TV, DAI sc) i a Ecocardiografia (ETE) i finalment a l'Unitat d’Endoscòpia Respiratòria (EBUS, FBS i Criobiòpsies). La secció també participa des del 2010 en l’assistència postoperatòria en l’Unitat de Cures Especials Quirúrgiques de Cardiovascular.
 

Secció de Neuroanestèsia (Institut Clínic de Neurociencias -ICN-, Centre de Diagnòsticper a la imatge -CDI- i Institut Clínic d'Oftalmologia-ICOF.

Aquesta secció presta la seva labor assistencial als pacients de l'Institut Clínic de Neurociències (ICN), al Centre de Diagnòstic per la Imatge Clinic (CDIC) i al Institut Clínic de Oftamologia (ICOF). El grup de neuroanestèsia desenvolupa la seva activitat científica en l’àmbit clínic de la recerca biomèdica, buscant la aplicabilitat immediata en la millora dels pacients sotmesos a complexes intervencions neuroquirúrgiques, tot i reduint el nombre de complicacions greus que poden succeir en aquest període perioperatori, i en particular dels esdeveniments isquèmics cerebrals. 
 

Notícies relacionades amb el Servei