Organizació

El Servei d'Anestèsia forma part de l’Àrea Quirúrgica i s'estructura en set seccions que responen a l'estructura organitzativa assistencial de l'hospital.

Seccions transversals

  • Clínica del Dolor. Està formada per anestesiòlegs molt dirigits i especialitzats en el tractament del dolor complex. Atén els pacients amb dolor crònic complex per càncer, dolor neuropàtic, després de cirurgies d’esquena, que són derivats pels metges de capçalera o especialistes des dels CAPS (AISBE Barcelona Esquerra de l'EIxample) o des del mateix hospital. Excepcionalment s'accepten pacients d’altres Àrees de Salut, en funció de la malaltia del pacient (pacients trasplantats a l’Hospital, malalties poc comunes, per exemple). Juntament amb l’equip d’infermeria especialitzat es duu el control postoperatori a les sales d’hospitalització dels pacients als quals s’han fet procediments especialment dolorosos.

  • Àrea de Crítics (que inclou la UCI Quirúrgica). Es tracta de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital que dona servei als pacients crítics postquirúrgics que no tenen UCI preferent adscrita, encara que també s’atenen la resta de pacients crítics mèdics o quirúrgics, segons les necessitats assistencials de l’hospital. L’atenció mèdica continuada (24h al dia, els 7 dies de la setmana) la realitza un grup de metges especialistes en Anestesiologia i Reanimació, la majoria dels quals treballen a la secció a temps complet. En total es disposa de 10 llits d’atenció intensiva, quatre llits d’atenció intermitja, tres llits polivalents, unitat de recuperació postanestèsica(URPA) als quiròfans d’urgències i 21 llits d’URPA als quiròfans del Bloc quirúrgic que dona cobertura, majoritàriament, als pacients:
  • Traumàtics i de cirurgia ortopèdica

  • Neurocrítics

  • Pacients d’urologia, ginecologia i obstetricia

  • Cirurgia general

  • Otorrinolaringologia, Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial

Seccions relacionades amb els diferents Instituts i Centres

Sección d'anestèsia de l'ICMDM:

Secció d'Anestèsia Cardiovascular (ICCV) i Toràcica (ICR)

Secció de Neuroanestèsia (Institut Clínic de Neurociencias -ICN-, Centre de Diagnòsticper a la imatge -CDI- i Institut Clínic d'Oftalmologia-ICOF.