Docència i formació

L'objectiu de l'activitat docent del Servei de Cirurgia General i Digestiva és proporcionar i capacitar amb la millor i més actualitzada informació als professionals interessats en l'especialitat en els seus àmbits i competències diverses, centrats en l'oncologia hepatobiliopancreàtica, el trasplantament hepàtic i renopancreàtic, la cirurgia mínimament invasiva en malalties del fetge i pàncrees i la patologia endocrina avançada.

Les àrees d'activitat docent són les següents:

Pregrau

 • Assignatura de 'Cirurgia General i Aparell Digestiu' de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

 • Assignatura 'Malalties del sistema endocrí i nutrició' del Departament Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques.

Postgrau

L'activitat principal se centra en el programa de formació de metges interns residents (MIR) de l'especialitat i altres de l'Hospital (Urologia, Cirurgia Plàstica, Cirurgia Toràcica, Medicina de família).

L'activitat docent de postgrau per a l'equip mèdic extern inclou programes de curta estada (3-6 mesos) dirigits a la formació específica en determinades malalties, principalment tumors de fetge i pàncrees i trasplantament hepàtic i renopancreàtic, i formació en tècniques avançades de cirurgia mínimament invasives, així com programes de llarga estada (1-2 anys) dirigits a obtenir una formació més àmplia i exhaustiva en malalties del sistema hepatobiliar i trasplantament multiorgànic d'alta complexitat.

També s'ofereixen estades per a la infermeria en les àrees de clínica de trasplantament d'òrgans.

El Servei acull i forma residents de l'especialitat:

Màsters

La secció de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i la secció de cirurgia endocrina del Servei de Cirurgia General i Digestiva participen en diversos cursos de màster, que inclouen les assignatures següents:

 • Assignatura 'Melanoma maligne', del Màster de Competències Mèdiques Avançades de la Universitat de Barcelona, ​​dins de l'especialitat patologia cutània avançada
 • Assignatura 'Liver procurement and Transplantation surgical techniques. Principles of ex-situ perfusion', del Màster de Recerca Clínica de la Universitat de Barcelona, ​​dins de l'especialitat Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules
 • Assignatura 'Surgical Aspects of Liver Transplantation/Non-Heart beating Donors', del Màster de Recerca Clínica de la Universitat de Barcelona, ​​dins de l'especialitat Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules
 • Assignatura 'Preservation injury in liver Transplantation', del Màster de Recerca Clínica de la Universitat de Barcelona, ​​dins de l'especialitat Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules
 • Assignatura 'Cirurgia Hepatobiliopancreàtica laparoscòpica', del Màster de Laparoscòpia de la Universitat Miguel Hernández

Formació continuada

El Servei de Cirurgia General i Digestiva organitza cursos amb periodicitat anual en temàtiques específiques dins de les àrees de cirurgia hepatobiliopancreàtica i trasplantament. La secció de patologia endocrina organitza cursos de forma estable. A més, s'organitzen cursos per a personal d'infermeria i auxiliars. Els cursos més destacats són els següents:

 • Workshop en Cirurgia Adrenal. Endoscòpica retroperitoneal. Hands on en cadàver. Dirigit a especialistes en Cirurgia Endocrina. Anual
 • Clinical Immersion en Cirurgia tiroïdal Avançada. Dirigit a especialistes en Cirurgia Endocrina. Trimestral
 • Curs de formació en cirurgia endocrina per a residents de l'Associació Espanyola de Cirurgians (AEC). Semestral
 • Curs de formació en cirurgia endoscòpica per a residents de l'AEC. Anual
 • International Workshop in DCD
 • Curs en cirurgia Hepatobiliopancreàtica avançada
 • Curs de Donació i Trasplantament d'òrgans en infermeria