Organització - Servei de Cirurgia General i Digestiva

El Servei treballa de manera coordinada amb les Unitats següents:

L'activitat assistencial del Servei de Cirurgia General i Digestiva s'estructura en diferents àrees temàtiques multidisciplinars específiques en què els professionals participen de manera exclusiva o compartida.

  • Secció de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreàtica. Ofereix tractaments quirúrgics per a malalties benignes i malignes del fetge, el pàncrees, les vies biliars i la vesícula biliar. El tractament d'aquestes malalties complexes es realitza amb la col·laboració de professionals especialitzats en oncologia, cirurgia, radiologia i nutrició.
  • L'Hospital Clínic de Barcelona és un dels centres al país que realitza operacions de fetge i pàncrees amb el mètode tradicional  obert i operacions mínimament invasives, que inclouen els procediments laparoscòpics i endoscòpics. Les cirurgies minimament invasives permeten una recuperació més ràpida i estan indicades en la cirurgia pancreàtica oncològica, les reseccions de les vies biliars i les reseccions hepàtiques complexes.
  • Secció de Trasplantament Hepàtic. El trasplantament de fetge forma part del tractament d'una malaltia hepàtica crònica greu o del càncer de fetge. La filosofia del Servei és proporcionar serveis de trasplantament de fetge i opcions de cirurgia a tots els pacients que es puguin beneficiar, inclosos els que altres centres de trasplantament del territori nacional hagin pogut ser considerats d'alt risc o no aptes per al trasplantament. Al Clínic s'hi realitzen tècniques i opcions terapèutiques innovadores en el món en la cura de donants i receptors d'òrgans. És un dels centres de referència europeu per al trasplantament de fetge de donant viu. El Servei de Cirurgia General i Digestiva treballa de forma conjunta amb els especialistes de Gastroenterologia i Hepatologia per realitzar un abordatge multidisciplinari de les malalties del fetge que puguin necessitar un trasplantament.
  • Secció de Trasplantament Reno-pancreàtic. Treballa per millorar les vides de les persones que tenen una malaltia renal, problemes de diabetis o tots dos. És un dels programes de trasplantaments més actius i experimentats del país. El Servei té una gran experiència en trasplantaments de ronyó, pàncrees i ronyó-pàncrees combinats, activitats que es realitzen de forma conjunta amb els especialistes del servei d'Urologia, Endocrinologia, Nefrologia i Anestesiologia.
  • Secció de Cirurgia Endocrina medico-quirúrgica. Tracta a aquells pacients que presenten malalties que requereixin cirurgia de la tiroide i de les glàndules paratiroïdals, així com de les de les glàndules suprarenals. Els especialistes d'aquesta secció tracten també, juntament amb altres especialistes de diferents serveis interns i externs, tumors de teixits tous i retroperitoneals, com ara els sarcomes, així com melanomes que requereixin una resecció quirúrgica complexa.
  • Secció de Cirurgia Major Ambulatòria. Els pacients amb malaltia a la paret abdominal i biliar no complicada poden ser tractats amb cirurgia mínimament invasiva que permet un postoperatori menys dolorós i poden ser donats d'alta el mateix dia de la cirurgia o l'endemà.
  • Secció de Cirurgia d'Urgències. Els especialistes del Servei participen amb altres professionals en l'atenció continuada d'urgències quirúrgiques les 24 hores del dia.