Recerca

La recerca principal del Servei de Cirurgia General i Digestiva es vehicula a l'Institut d'Investigacions August Pi i Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea de Fetge, sistema digestiu i metabolisme. L'activitat es desenvolupa al grup de:

Els professionals del Servei participen en les següents línies de recerca:

 • Hipertensió portal i mecanismes de transició a la cirrosi

 • Complicacions de la cirrosi

 • Hemodinàmica hepàtica i hipertensió portal

 • Mecanismes de mal hepàtic/evolució a cirrosi avançada i trasplantament

 • Immunologia hepàtica, teràpia cel·lular i trasplantament

 • Trasplantament hepàtic i viabilitat de l’empelt

 • Càncer hepàtic i digestiu

 • Oncologia hepàtica

 • Oncologia gastrointestinal i pancreàtica

 • Estudi i desenvolupament de màquines de perfusió hepàtica normotèrmica

 • Prehabilitació multimodal psicofísica en pacients sotmesos a cirurgia oncològica major

 • Implicació del sistema immune en la progressió tumoral de les metàstasis hepàtiques

 • Patogènia i tractament de la insuficiència hepatocel·lular posthepatectomia

 • Malalties endocrines: canvis epigenètics induïts per la síndrome de Cushing

Els objectius generals de la recerca que es realitza en el Servei de Cirurgia General i Digestiva estan encaminats a optimitzar els procediments que s’utilitzen en la pràctica assistencial diària per millorar la qualitat de vida dels pacients.

L’activitat investigadora clínica i bàsica del Servei es duu a terme en el marc de diferents institucions. Cada grup de recerca es focalitza en els problemes més rellevants i prevalents de la seva especialitat, la resolució de la qual o avanços en el seu maneig, poden impactar de forma més important en la millora de la salut de la població.

La activitat investigadora del Servei també es vehicula en el marc dels Centres d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBERs) i es distribueix entre el CIBERehd (CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives).