Docència i formació - Servei de Cirurgia Plàstica

El Servei lidera activitats docents per mantenir la qualitat en la formació de residents als nivells més alts, gràcies a un seguiment personalitzat, una supervisió propera de les tasques i la incorporació de les tècniques més avançades.

Acull les pràctiques d’estudiants del Grau de Medicina, a més de col·laborar amb la docència teòrica de cirurgia i tenir una assignatura optativa de l’especialitat.

Formació MIR

El Servei de Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial forma, cada any, un resident de l'especialitat de:

El Servei també acull residents i especialistes d’altres centres i països que duen a terme rotacions temporals.

Notícies relacionades amb el Servei