Organització - Servei de Cirurgia Plàstica

El Servei de Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial de l’Hospital Clínic de Barcelona està format per professionals de dues especialitats: Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica i Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Aquesta segona especialitat compta amb una Secció específica. Ambdues treballen de forma autònoma per a la majoria de procediments. El Servei treballa de manera coordinada amb la Unitat de Càncer de Mama.

L'activitat principal de Cirurgia Plàstica és la reconstrucció mamària, seguida de la reparació dels defectes de parts toves de diversa localització corporal. Compta amb àrees molt específiques, com la de cirurgia de reassignació de sexe, de la qual l’Hospital Clínic ha estat el primer centre públic en realitzar-la a Catalunya. També és centre de referència per al tractament de la lipoatròfia facial.

L’activitat de la Secció de Cirurgia Maxil·lofacial se centra, sobretot, en el tractament de tumors de la cavitat oral i de les glàndules salivals, així com dels traumatismes que afecten l’esquelet facial. Els trastorns de l’erupció de les dents comporten un nombre important d’intervencions ambulatòries.

Notícies relacionades amb el Servei