Organització - Servei de Dermatologia

El Servei de Dermatologia respon a les necessitats de diagnòstic i tractament de totes les malalties cutànies, amb una dedicació especial per als processos greus que, per la seva complexitat o escassa freqüència, no es poden atendre en l'àmbit de l'assistència primària.

La dermatologia és una especialitat mèdica centrada en l'estudi de les malalties de la pell, mucoses i annexos cutanis. La seva actuació està orientada, d'una banda, al coneixement de l'estructura i funcions de la pell normal i, de l'altra, a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties que afecten aquest òrgan. També s'estudien i tracten totes les manifestacions cutànies d'altres malalties.

El tractament integral de les malalties de la pell inclou tant els aspectes mèdics com quirúrgics, de manera que la dermatologia està considerada com una especialitat medicoquirúrgica.

Les patologies més importants ateses inclouen la DermatoOncologia (melanoma, carcinomes, linfomes i altres tumors cutànics), malalties inflamatòries com la psoriasi o la dermatitis atòpica, malalties autoinmunes (malalties ampolloses, lupus, ...), malalties infeccioses (micosi, malalties de transmissió sexual, ...) i genodermatosi inclosa l’estudi i tractament de diferents entitats com els nevus congènits gegants, ictiosi, transtorns de la queratinització, epidermòlisi, porfíries, xeroderma pigmentosa, sd. de Gorlin, etc

El Servei realitza un total de 8.000 visites anuals i 20.790 visites de seguiment. A l'Hospital de Dia s'hi visiten 10.700 persones cada any.

L'últim any s'han comptabilitzat 162 ingressos, 943 intervencions quirúrgiques, 4.665 intervencions en règim ambulatori (biòpsies). El Servei també ha realitzat 787 teledermatologies l'últim any.

El Servei de Dermatologia treballa als grups de treball següents:

 • Malaltia de Empelt contra l'Hoste
 • Esclerosi Tuberosa
 • Malalties minoritàries
 • Farmacovigilància
 • Dermatooncologia de suport
 • Urticàries
 • BIOINF
 • Connectivopaties i radioteràpia
 • Malalties de Transmissió Sexual
 • Interdisciplinari del peu diabètic
 • Fàrmacs biosimilars

El Servei de Dermatologia treballa de forma coordinada amb la següent unitat:

Notícies relacionades amb el Servei