Docència i formació - Servei de Gastroenterologia

La docència també és una prioritat del Servei de Gastroenterologia en els camps de l'oncologia gastrointestinal, la malaltia inflamatòria intestinal i l'endoscòpia digestiva avançada.

L'activitat docent del Servei de Gastroenterologia s'aborda des dels àmbits següents:

Pregrau

Assignatura de malalties de l'Aparell Digestiu de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Postgrau

L'activitat principal es centra en el programa de formació dels Metges Interns Residents (MIR), tant de la mateixa especialitat com d'altres de l'Hospital.

El Servei acull i forma residents de l'especialitat:

L'activitat docent de postgrau per a personal mèdic extern inclou programes de curta estada (3-6 mesos) dirigits a la formació específica en determinades malalties, principalment càncer colorectal i malaltia inflamatòria intestinal i formació en tècniques endoscòpiques. També es realitzen programes de llarga estada (1-2 anys) dirigits a obtenir una formació més àmplia i exhaustiva en malalties de l'aparell digestiu i endoscòpia d'alta complexitat.

També s'ofereixen estades formatives per al personal d'infermeria en les àrees de Clínica d'Alt Risc de Càncer Colorectal i de Malaltia Inflamatòria Intestinal.

Màster

Professionals del Servei participen com a docents al Màster en Competències Clíniques Avançades de la Universitat de Barcelona on dirigeixen l'especialitat 'Endoscòpia Digestiva Avançada Diagnòstica i Terapèutica'. És l'únic màster d'aquestes característiques d'àmbit nacional.

Formació continuada

El Servei de Gastroenterologia organitza cursos de temàtiques específiques en les àrees de la Clínica d'Alt Risc de Càncer Colorectal i de Malaltia Inflamatòria Intestinal (tècniques d'imatge) amb periodicitat anual. També organitza cursos de manera estable:

  • Curs Interactiu sobre Tècniques especials en Endoscòpia Digestiva i Imatge a Còlon
  • Curs de formació en Endoscòpia per a residents i metges col·laboradors
  • Curs teòric i pràctic d'Ultrasonografia Endoscòpica
  • Curs teoricopràctic de Càpsula Endoscòpica i Enteroscòpia

Així mateix, s'organitzen cursos per a personal d'infermeria i auxiliars:

  • Curs d'Endoscòpia Digestiva per a diplomats d'infermeria
  • Jornada teoricopràctica d'Endoscòpia Digestiva per a auxiliars d'infermeria

Notícies relacionades amb el Servei