Organització - Servei de Medicina Nuclear

El Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Clínic de Barcelona realitza una activitat assistencial, docent i investigadora de màxim nivell, i en tot moment té el pacient com a màxima prioritat.

Alhora, el Servei compta amb la tecnologia necessària per realitzar totes les exploracions de medicina nuclear, que inclou un equip SPECT/TC d'última generació, que juntament amb els coneixements i la professionalitat de tot el personal fan possible que el Servei avanci i progressi dia a dia.

El treball del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Clínic de Barcelona es desenvolupa de forma coordinada amb els diferents serveis de l'Hospital i participa de manera directa a:

 • Laboratori Radioquímica i Unitat de Radiofarmàcia
 • Gammagrafies i SPECT
 • PET
 • Densitometria
 • Enginyeria Biomèdica
 • Terapèutica

El Servei de Medicina Nuclear participa, al costat de professionals d'altres Serveis, als Comitès següents:

 • Comitè de Mama
 • Comitè d'Epilèpsia
 • Comitè d'Urologia Oncològica
 • Comitè de Pulmó
 • Comitè de Malalties Neurodegeneratives
 • Comitè d'Endocarditis
 • Comitè d'Endocrinologia
 • Comitè d'Urologia Reconstructiva
 • Comitè de Melanoma
 • Comitè de Carcinomatosi Peritoneal
 • Comitè de Limfoma
 • Comitè de Ginecologia
 • Comitè de Càncer colorectal i esofagogàstric
 • Comitè de tumors d'Otorinolaringologia

Notícies relacionades amb el Servei