Recerca - Servei de Medicina Nuclear

El Servei de Medicina Nuclear lidera diferents accions de recerca que es vehiculen mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS).

L'activitat de recerca que es desenvolupa a l'IDIBAPS es duu a terme a les àrees de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal i d'Oncologia i hematologia. Concretament al grup de

Les principals línies de recerca en les que se centra l'activitat del Servei són les següents:

 • Cardiologia Nuclear
 • Medicina Nuclear Oncològica
 • Melanoma: Imatge, Genètica i Immunologia
 • Biomarcadors d’imatge en la demència i malalties neurodegeneratives
 • Biomarcadors d’imatge en tumors cerebrals
 • Biomarcadors d’imatge en tumors ORL
 • Estudi per imatge de l’epilèpsia farmacoresistent
 • Biomarcadors d’imatge en la pròstata
 • Estudi per imatge de la malaltia renal crònica i tumors renals
 • Imatge funcional en el limfoma, melanoma i mieloma
 • Estudi de biomarcadors d’imatge en el càncer de pulmó
 • Biomarcadors d’imatge en arrítmia auricular
 • Estudi funcional de l’hepatocarcinoma i teràpia endovascular
 • Cirurgia radioguiada tumoral mitjançant detecció de gangli sentinella

L'activitat de recerca del Servei també es desenvolupa al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER). El Servei de Medicina Nuclear també participa al Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 1150) i de l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca).

Els professionals del Servei publiquen uns 20 articles cada any en revistes d'alt impacte.

L'objectiu de la investigació del Servei de Medicina Nuclear és la següent:

 • Desenvolupar tècniques per millorar el diagnòstic, avaluació de la prognosi i avaluació de la resposta al tractament en pacients oncològics.
 • Desenvolupar i aplicar noves teràpies en oncologia.
 • Implementar nous radiofàrmacs per a millorar la precisió diagnòstica de la PET en els processos infecciosos.
 • Establir eïnes precises de quantificació amb PET pel seguiment del processos inflamatoris sistèmics.
 • Ampliar el suport a quiròfan mitjançant noves indicacions de cirurgia radioguiada en càncer.
 • Desenvolupar els sistemes de reconstrucció, processat  i quantificació en les malalties neurodegeneratives.
   

L'objectiu de la investigació del Servei de Medicina Nuclear és la següent:

 • Desenvolupar tècniques per millorar el diagnòstic, avaluació de la prognosi i avaluació de la resposta al tractament en pacients oncològics
 • Desenvolupar i aplicar noves teràpies en oncologia
 • Desenvolupar tècniques d'imatge no invasiva, tècniques biofotòniques i físiques per al diagnòstic de melanoma i càncer de pell no melanoma
 • Estudiar les bases genètiques implicades en la susceptibilitat al melanoma, fotocarcinogènesi i pronòstic del melanoma
 • Desenvolupar estratègies de tractament en melanoma i càncer de pell: dianes moleculars específiques/teràpies immunològiques i protecció fotogràfica

Notícies relacionades amb el Servei