Recerca

El Servei de Medicina Nuclear lidera diferents accions de recerca que es vehiculen mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS).

L'activitat de recerca que es desenvolupa a l'IDIBAPS es duu a terme a les àrees de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal i d'Oncologia i hematologia. Concretament al grup de

Les principals línies de recerca en les que se centra l'activitat del Servei són les següents:

  • Cardiologia Nuclear
  • Medicina Nuclear Oncològica
  • Melanoma: Imatge, Genètica i Immunologia
  • Avaluació de la PET/TC integrada amb TC Colonografia en el càncer colorectal obstructiu preoperatori diagnosticat mitjançant colonoscòpia òptica

L'activitat de recerca del Servei també es desenvolupa al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER). El Servei de Medicina Nuclear també participa al Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 1150) i de l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca).

Els professionals del Servei publiquen uns 20 articles cada any en revistes d'alt impacte.

L'objectiu de la investigació del Servei de Medicina Nuclear és la següent:

  • Desenvolupar tècniques per millorar el diagnòstic, avaluació de la prognosi i avaluació de la resposta al tractament en pacients oncològics
  • Desenvolupar i aplicar noves teràpies en oncologia
  • Desenvolupar tècniques d'imatge no invasiva, tècniques biofotòniques i físiques per al diagnòstic de melanoma i càncer de pell no melanoma
  • Estudiar les bases genètiques implicades en la susceptibilitat al melanoma, fotocarcinogènesi i pronòstic del melanoma
  • Desenvolupar estratègies de tractament en melanoma i càncer de pell: dianes moleculars específiques/teràpies immunològiques i protecció fotogràfica