El Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia forma part de l’Institut Clínic de Medicina Interna i Dermatologia i participa de manera coordinada amb la Unitat de Mama i amb el Programa de Prevenció i Control de les Infeccions Relacionades amb l’Assistència Sanitària.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia està format per un equip multidisciplinari per preservar i promoure la salut, prevenir la malaltia i facilitar-ne el diagnòstic i tractament.

Anna Vilella Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades amb el Servei