Recerca

L’activitat d’investigació del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia es vehicula mitjançant el Grup de Recerca en Patologia Importada i Malalties Emergents i Reemergents (GREPIMER) d’ISGlobal, acreditat com a Grup d'Excel·lència per l’AGAUR (SGR 2017-2019).

Les línies de recerca del Servei són les següents:

  • Prevenció i control de les malalties transmissibles, que inclouen malalties altament transmissibles.
  • Prevenció i detecció precoç del càncer de mama i del càncer de còlon i recte.
  • Seguretat clínica