Recerca - Servei de Neonatologia

El Servei de Neonatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, ​​en col·laboració amb el Servei de Neonatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en el marc de la Xarxa SAMID, ​​compta amb diversos projectes de recerca competitius i amb finançament estable com a grup de recerca (ISCIII, AGAUR).

El Servei disposa d'un pla de recerca propi i col·laboratiu per tal de situar-se al mapa de la recerca neonatal nacional i internacional. També té com a objectiu identificar, incorporar i promocionar persones clau amb perfil clínic i investigador. Alhora, lidera accions de recerca per desplegar i completar el pla d'integració funcional entre els Serveis de Neonatologia de l'Hospital Clínic i l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (projecte BCNatal).

El Servei de Neonatologia compta amb un grup de recerca referent nacional i internacional en l'àmbit de l'exposició prenatal en substàncies d'abús, sobretot l'alcohol. Té una producció científica mitjana de 15 publicacions anuals. Incorpora un servei analític de laboratori i una secció d'innovació tecnològica emergent.

Les línies de recerca definides són (agències finançadores dels projectes en curs actualment) les següents:

  • Neurodesenvolupament neonatal (FIS-ISCIII)
  • Prematuritat (FIS-ISCIII, AGAUR, Ajuntament de Barcelona, ​​projecte d'innovació propi (3D, App, realitat virtual), assaig clínic tòrpid, SafeBooscIII)
  • Lactància materna i microbioma (FIS-ISCIII)
  • Exposició prenatal a l'alcohol (models animals (rata i peix zebra), investigació bàsica, marcadors de dany i epigenètics, seguiment de cohorts i candidats terapèutics) (FIS-ISCIII, Probitas, Telefónica, projecte d'innovació propi (App), assaig clínic amb EGCG)
  • Salut ambiental perinatal (FIS-ISCIII)