Docència i formació - Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Multiple

La Unitat de Neuroimmunologia-Esclerosi Múltiple lidera diverses accions de docència dirigides a estudiants i professionals.

Grau

Els professionals de la Unitat participen en la formació de Grau de Medicina a l'assignatura de 4t curs 'Malalties del Sistema Nerviós' de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Postgrau

També participa en la docència de postgrau del programa de formació de metges interns residents de Neurologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, així com de les estades formatives de residents d'altres centres nacionals i internacionals.

Els professionals de la Unitat coordinen i participen com a professors a l'assignatura 'Malalties Autoimmunes Neurològiques' del Màster en Malalties Autoimmunes de la Universitat de Barcelona i participen al Programa de Doctorat com a directors de tesi.