Recerca - Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Multiple

L'objectiu principal de la Unitat és l'estudi dels mecanismes que estan involucrats en la resposta inflamatòria i la implicació en les malalties neurològiques autoimmunes, en concret l'Esclerosi Múltiple, les Encefalitis Autoimmunes, les Malalties Neurològiques Paraneoplàsiques i les Malalties Immunomediades del Sistema Nerviós Perifèric.

L'activitat investigadora de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple es vehicula mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), en concret a l'àrea de Neurociències clíniques i experimentals. I als grups següents:

  • Patogènesi de les malalties neuronals autoimmunes

    El grup està interessat a identificar les causes de malalties cerebrals adquirides d’origen desconegut, especialment les encefalopaties autoimmunitàries: descriure’n els símptomes, desenvolupar testos diagnòstics i identificar-ne els millors tractaments.

  • Imatge avançada en malalties neuroimmunològiques (ImaginEM)

    Té com a objectiu buscar biomarcadors d'imatge en la ressonància magnètica per a la detecció precoç de la discapacitat física i cognitiva i de la resposta a les teràpies. Té especial interès a conèixer el funcionament de la xarxa cerebral i la seva capacitat per superar el mal mitjançant la neuroplasticitat. Per a això, el laboratori duu a terme un assaig clínic sobre rehabilitació cognitiva i coordina un estudi multicèntric dins del grup europeu d'investigadors MAGNIMS sobre els canvis de les xarxes cerebrals en l'esclerosi múltiple.

A més la Unitat compta amb un Laboratori de la via visual que té com a objectiu identificar marcadors pronòstics de l'evolució de l'Esclerosi Múltiple mitjançant la tomografia de coherència òptica, els potencials visuals multifocals i eines d'utilitat per al diagnòstic i seguiment dels pacients .

La Unitat també lidera estudis propis en el camp de l'Esclerosi Múltiple i la Neuromielitis òptica i desenvolupa protocols de tractament per a les encefalitis i síndromes paraneoplàsiques. També participa en el desenvolupament d'assajos clínics tant de fase II com III per al tractament de pacients amb Esclerosi Múltiple i coordina assajos clínics farmacològics no finançats per la indústria farmacèutica.