La Unitat de Neuroimmunologia-Esclerosi Múltiple, liderada per l'Institut Clínic de Neurociències, està dissenyada en funcionament i estructura per garantir l'accessibilitat del pacient amb malalties neuroimmunològiques a una assistència de qualitat.

L'equip multidisciplinari de la Unitat està format per neuròlegs, membres d'altres especialitats mèdiques i personal d'infermeria, i té com a finalitat desenvolupar una activitat col·laborativa per donar una atenció integral i eficaç en tres àrees principals:

  • Esclerosi Múltiple
  • Altres malalties de base autoimmune que afecten el sistema nerviós central: Encefalitis Autoimmunes, Síndromes paraneoplàsiques, Atàxies Inmunomediadas, Malalties Neurològiques associades a anticossos anti-GAD o al sistema nerviós perifèric, com la Miastènia Greu.
  • Neuromielitis òptica

La Unitat desenvolupa la seva activitat en:

  • Consultes Externes de Neurologia. Per a l'activitat assistencial es disposa d'una consulta especialitzada d'avaluació ràpida, on es valora la història clínica i la necessitat de fer proves complementàries: ressonància magnètica (RM) cerebral i/o medul·lar, prova analítica general, anàlisi del líquid cefaloraquidi, potencials evocats, etc. A partir de la primera visita, es realitzen controls periòdics al pacient en visites successives cada 3-6 mesos en les consultes monogràfiques de la unitat, i adscrites sempre al mateix neuròleg de referència. Es disposa d'una consulta especialitzada de Neuroftalmologia i d'un laboratori de la Via Visual amb un optometrista encarregat de dur a terme l'avaluació visual.
  • Hospital de Dia de Neurologia. Disposa de cinc sofàs reclinables per a l'administració de teràpies, una habitació per a la pràctica de puncions lumbars i un despatx de consulta. L'activitat assistencial de l'Hospital de Dia inclou l'avaluació diagnòstica ràpida ambulatòria, l'atenció de consultes urgents i l'administració de teràpies endovenoses en règim ambulatori, així com el monitoratge del pacient. En aquest dispositiu s'atén tant pacients amb brots d'Esclerosi Múltiple com amb altres malalties autoimmunes del sistema nerviós central o perifèric per facilitar i disminuir el retard diagnòstic i terapèutic.
  • Infermera especialitzada. S'encarrega de l'educació sanitària del pacient que inicia un tractament de fons per l'esclerosi múltiple i de revisar-ne l'adherència i l'aparició d'efectes adversos als tractaments. A més, atén per via telefònica els dubtes dels pacients sobre les teràpies o el monitoratge.

Equip de la Unitat

La Unitat està formada per neuròlegs, membres d'altres especialitats mèdiques i personal d'infermeria i té com a finalitat desenvolupar una activitat col·laborativa per donar una atenció integral i eficaç als pacients amb malalties neurològiques inflamatòries.

Yolanda Blanco Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat