Recerca - Unitat de Salut Mental Perinatal

La Unitat de Salut Mental Perinatal ha continuat desenvolupant la linea de recerca en Maternitat i Salut Mental (MATERSAM), iniciada desde 1998 pel programa de Psiquiatria i Psicologia Perinatal (programa precursor de la USMP), dedicada a l’estudi dels trastorns mentals perinatals.

La recerca que es lidera a través d'IDIBAPS, es realitza en el grup:

Juntament amb professionals de la UAB constitueix el grup de recerca consolidat en Vulnerabilitat, Psicopatologia i Gènere (SGR 2014/1114)

La recerca de la Unitat va encaminada a millorar el coneixement sobre el diagnòstic, tractament, curs, factors de risc i protectors i l’impacte sobre el funcionament matern, el vincle i el neurodesenvolupament. 

S’han  desenvolupat quatre àrees de recerca:  

  • Depressió perinatal (depressió prenatal i depressió postpart)
  •  Bipolaritat i Maternitat ( trastorns  bipolars i psicosi puerperal,)
  • Salut Mental Materna Vincle i Criança (SMP-VICRI) i
  • Salut Mental Materna i neurodesenvolupament

La USMP, amb l’objectiu de facilitar la recerca  en aquesta  àrea, ha validat diferents eines específiques: 

  • Edinburgh Postnatal Depression  Scale (EPDS) per a la detecció de la depressió perinatal
  • General Health Questionnaire (GHQ-12) en dones puerperes
  • Early Trauma Inventory (ETI) per a la identificació dels aconteixements traumàtics en la infància
  • Postpartum Bonding Disorders (PBQ), per a la detecció de les alteracions precoces en el vincle mare- bebè. 
  • Stafford Interview de Salut Mental Perinatal, entrevista semiestructurada per a la recollida de dades relacionadas amb l’emabràs, part, pospart i vincle.

Notícies relacionades amb la Unitat