La Unitat de Salut Mental Perinatal (USPM) de l’Hospital Clínic atén el conjunt de trastorns mentals perinatals (TMP). Inclou tots aquells trastorns mentals que tenen les dones durant l’embaràs i/o els primers 12 mesos postpart i especialment aquells específics de l’etapa perinatal com la depressió postpart, la psicosi puerperal, les alteracions del vincle per patologia mental materna, els trastorns posttraumàtics postpart i els trastorns perinatals associats al dol perinatal. 

La unitat s’ocupa del diagnòstic, atenció i tractament de qualsevol trastorn mental que aparegui de novo o que es presenti prèviament a l’embaràs en l’àmbit de consulta externa i hospitalària, molt lligada a  les  especialitats de psiquiatria i psicologia però amb força relació amb altres disciplines, fonamentalment obstetrícia.

Els Trastorns Mentals Perinatals (TMP) han estat destacats, en els darrers anys, com un important problema de salut pública, per l’impacte que tenen sobre la salut i qualitat de vida de les dones i dels seus fills/es a curt i llarg termini, i s’ha assenyalat la necessitat urgent de millorar-ne la detecció, prevenció i tractament especialitzat. 

Es calcula que 1 de cada 5 dones tindrà un trastorn mental al llarg de la gestació i/o postpart, essent la depressió la complicació més freqüent de l’embaràs.També existeix alt risc en aquest període per aquelles dones amb trastorns mentals previs. Els TMP requereixen d’un model d’atenció multidisciplinar i especialitzat amb  presa de decisions compartides basades en l’evidència per tal de poder dur a terme el Pla d’Intervenció Personalitzat centrat en la díada mare-embrió/fetus/nounat/lactant/infant (PIP-MABE). 

L’etapa perinatal suposa un element de complexitat en aquelles dones amb trastorn mental tant per l’impacte de la malaltia materna com per l’exposició als psicofàrmacs o altres intervencions terapèutiques (teràpia electroconvulsiva, hospitalitzacions) durant la gestació i l’alletament. 

La Unitat de Salut Mental Perinatal disposa actualment de dos dispositius assistencials, la Consulta Externa que funciona de dilluns a divendres i l’Hospital de Dia Mare-Bebè, que ofereix tractaments intensius i multidisciplinars. 

L’Hospital de Dia disposa de 10 places per a mares i 10-12 bebès amb una estada aproximada de tres mesos. Per tal d’atendre el nombre més elevat de mares i adequar els horaris a les diferents necessitats, l’estada pot ser parcial o completa, amb el que s’amplia la capacitat fins a 15-18 places. Així, cada any es poden atendre 50-60 mares i els seus bebès.

L’atenció dels diferents trastorns mentals que atén la USMP s’ha organitzat al voltant de tres eixos:

Eix. 1 Etapa perinatal en que es sol·licita la consulta (4)

  • Planificació d’un embaràs en dones amb trastorn mental. Suprasectorial
  • Atenció i seguiment de l’embaràs, part i postpart  en dones amb un trastorn mental (Barcelona Esquerra i Barcelona Litoral).  
  • Diagnòstic i intervenció en etapa postpart (fins 12 mesos del part). Suprasectorial
  • Dol perinatal. 

Eix 2. En funció del trastorn mental i la gravetat s’han organitzat 3 programes

  • Programa d’atenció i intervenció en la Depressió Postpart
  • Programa per dones amb T Bipolar i/o Psicosi Pospart (Programa BiPPSI)
  • Programa per dones amb Embaràs i/o Postpart d’Alta Complexitat

Eix 3. Interconsulta hospitalària

  • Programa de Visita Conjunta Salut Mental i Medicina Materno Fetal.
  • Interconsulta hospitalària de de Psiquiatria Perinatal 
  • Interconsulta de Psicologia de la Salut

Equip de la Unitat

L’equip de  la USMP està integrat per professionals de diferents disciplines al voltant de la salut mental perinatal, per poder donar resposta a les necessitats de les mares amb trastorns mentals i afavorir el desenvolupament cognitiu, psicomotriu, afectiu i social dels seus bebès.

Alba Roca Doctor/a
Psiquiatria i Psicologia
Institut Clínic de Neurociències
Psiquiatra

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat