Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament del Càncer d'Endometri

Temps de lectura: 2 min

Tractament quirúrgic 

La cirurgia és el tractament fonamental del càncer d’endometri. Se sol realitzar una histerectomia amb annexectomia bilateral (extirpació de l’úter amb ovaris i trompes de Fal·lopi).  

En alguns casos, la malaltia pot disseminar-se als ganglis limfàtics. És per això que, durant la mateixa cirurgia, es pot aprofitar per fer una biòpsia dels ganglis propers al tumor (ganglis sentinella) o bé extirpar-los (limfadenectomia).   

La intervenció és mínimament invasiva en la majoria dels casos. Es du a terme a través d’una cirurgia laparoscòpica convencional o assistida per robot. En casos puntuals l’operació s’ha de realitzar amb cirurgia oberta.  

Radioteràpia  

La radioteràpia s’administra com a tractament complementari a la cirurgia, considerant els factors de risc de recidiva obtinguts després de l'anatomia patològica i les proves d’imatge.  

Poden administrar-se 2 tipus de radioteràpia:  

  • Radioteràpia externa: Ha de ser d’intensitat modulada. La radioteràpia externa permet evitar les recidives pelvianes i ganglionars. 

  • Braquiteràpia: és un tipus de radioteràpia local i tracta només una part específica del cos. Acostuma a aplicar-se dins o a prop del tumor. En el cas del càncer d’endometri s’administra per a evitar les recidives de la cúpula vaginal (part superior de la vagina).  

 
Habitualment s’administren ambdós tipus de radioteràpia, encara que la braquiteràpia pot administrar-se de manera exclusiva.  

La radioteràpia com a tractament exclusiu ofereix bons resultats en les pacients que no es poden operar, que són pocs casos. També és útil en les persones amb metàstasi i serveix per pal·liar el dolor o per evitar hemorràgies, entre altres processos. 

Tractament farmacològic 

El tractament farmacològic del càncer d’endometri es basa en la quimioteràpia i l’hormonoteràpia.  

La quimioteràpia pot ser necessària com a tractament complementari després de la cirurgia, en funció de l’estadi de la malaltia i altres factors de risc. En aquests casos, pot administrar-se a la vegada que la radioteràpia o de forma seqüencial. La decisió i planificació del tractament en el càncer d’endometri es decideix amb un equip multidisciplinari en un comitè de tumors.  

La quimioteràpia té un paper important en el tractament de la malaltia recurrent o metastàtica. Els fàrmacs més utilitzats són les combinacions de platí i taxans.  

D’altra banda, l’hormonoteràpia s’administra només en persones amb tumors de baix grau, anomenats també endometrioides, que és el tipus de tumor més comú. També per aquelles pacients que no presentes símptomes associats al càncer d’endometri.  

L’estudi molecular del càncer d’endometri ha permès identificar diferents subgrups de càncer, amb diferents pronòstics. Això ha permès el desenvolupament de nous fàrmacs, ja que per a cada subgrup es poden utilitzar fàrmacs que vagin dirigits a diferents dianes terapèutiques.  

En aquest sentit, la immunoteràpia amb dostarlimab o pembrolizumab ha demostrat benefici en el tractament d’aquells tumors que presenten una alteració anomenada inestabilitat de microsatèl·lits, que es detecta en el 30% dels càncers d’endometri.  

D’altra banda, la combinació de pembrolizumab i lenvatinib ha demostrat ser més eficaç que la quimioteràpia en pacients que ja havien estat tractades amb quimioteràpia.  

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Ana Carrión Aliaga
Ariel Glickman
Aureli Torné Bladé
Berta Diaz-Feijoo
Lydia Gaba

Publicat: 9 març de 2022
Actualitzat: 9 març de 2022

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.

Notícies relacionades amb Càncer d'Endometri