Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Diagnòstic i proves de la Hipertensió Pulmonar

Temps de lectura: 2 min

L’efectivitat del tractament de la hipertensió pulmonar depèn, en bona mesura, de que es faci un diagnòstic el més aviat possible.  

L’objectiu de les proves diagnòstiques es basa en determinar el tipus d’hipertensió pulmonar, identificar les possibles causes i valorar la gravetat. Les proves diagnòstiques més importants són:

Persona que es realitza una radiografia de tòrax, es veuen els pulmons

Radiografia de tòrax. Habitualment s’aprecia dilatació de les artèries pulmonars principals i de les seves branques, amb disminució de la vascularització perifèrica. És freqüent l’augment de la mida del cor pel creixement de les cavitats cardíaques dretes.

Cor i electrocardiograma, palpitacions de cor

Electrocardiograma (ECG). El resultat de l’ECG és normal fins en el 90% dels casos. És una exploració no invasiva que permet estudiar l’activitat elèctrica del cor en un moment determinat. L’objectiu és conèixer la freqüència dels batecs, el tipus de ritme cardíac i la morfologia de les ones elèctriques del cor. Pot mostrar augment o distensió del ventricle dret.

Tub d' extracció de sang

Determinacions analítiques. Ajuden a determinar la causa de la hipertensió arterial pulmonar. Es fan estudis de la funció hepàtica i tiroidal, serologia del VIH i dels virus de la hepatitis B i C, així com anàlisi d’anticossos associats a malalties del teixit connectiu.

Monitor amb un ecocardiograma

Ecocardiograma. Permet estimar de forma no invasiva la pressió de l’artèria pulmonar, valorar les característiques de les cavitats cardíaques dretes i descartar una cardiopatia com a origen de la hipertensió pulmonar. Per tant, aquesta és la tècnica més que es va servir amb més freqüència en la detecció de la hipertensió pulmonar.

Imagen de una gammagrafia pulmonar de ventilació i perfusió

Gammagrafia pulmonar de ventilació i perfusió. Serveix per mesurar el flux d’aire dels pulmons (ventilació) i veure com circula la sang als pulmons (perfusió). S’ha de fer a tots els pacients per descartar malaltia tromboembòlica.

Persona que es realitza una exploració funcional respiratòria

Exploració funcional respiratòria. Permet avaluar com afecta la hipertensió pulmonar sobre la funció pulmonar. També permet detectar una malaltia respiratòria com a causa l’aparició d’hipertensió pulmonar.

TAC o RMN

Tomografia computada (TC) de tòrax. Es recomana fer-la quan se sospita que pot existir afectació del teixit pulmonar. És el cas de la  pneumopatia intersticial, la malaltia venoclusiva o l’hemangiomatosi capil·lar pulmonar. L’angioTC amb contrast, o Angiografia per Tomografia Computada, permet localitzar i quantificar les lesions tromboembòliques.

Persona amb elèctrodes en una cita de córrer fent una prova d'esforç

Proves d’esforç. Permeten avaluar la limitació de la capacitat aeròbica dels pacients (capacitat de fer exercici moderat). La mesura objectiva de la tolerància a l’esforç  es pot fer amb proves senzilles, com la prova de la marxa dels 6 minuts (PM6M)) o complexes, com les proves d’esforç cardiopulmonar en cicloergòmetre.

Imatge del cor que indica la realització d'un estudi hemodinàmic pulmonar

Estudi hemodinàmic pulmonar. És l’eina que confirma el diagnòstic d’hipertensió pulmonar, proporciona informació sobre la seva gravetat i el seu pronòstic. A més, permet avaluar si la malaltia és reversible i en quin grau, a través de la prova vasodilatadora aguda.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Isabel Blanco Vich
Joan A. Barberà Mir

Publicat: 23 novembre de 2021
Actualitzat: 1 desembre de 2021

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.