Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament del Limfoma

Temps de lectura: 7 min

El tractament del limfoma depèn del diagnòstic específic (el tipus exacte de limfoma) i, en menor mesura, del grau d'extensió. Hi ha molts tipus de limfomes amb un pronòstic i un tractament molt diferents. En qualsevol cas, de manera global es pot dir que el tractament del limfoma es basa en la quimioteràpia i, en menor mesura, en la radioteràpia.

Bossa per aplicar quimioteràpia intravenosa

Quimioteràpia. El fet que la cèl·lula d'origen sigui un glòbul blanc que circula per la sang, requereix d’ un tractament que arribi a totes les cèl·lules del cos com és el cas de la quimioteràpia.

Símbol de radioteràpia

Radioteràpia. En els casos en què els ganglis limfàtics tenen una mida molt gran i la quimioteràpia no aconsegueix eradicar del tot la malaltia, s’administra radioteràpia.

Tisores i bisturí

Cirurgia. A diferència dels càncers més freqüents (mama, pulmó, còlon), la cirurgia no juga cap paper en el tractament del limfoma. La cirurgia només serveix per prendre una mostra i, així, poder arribar a un diagnòstic, però no forma part del tractament.

Extracció de medul·la òssia de la zona lumbar

Transplantament de medul·la. En alguns casos concrets, és possible que es plantegi la possibilitat de fer un trasplantament de medul·la òssia (progenitors hematopoètics), que pot ser del propi pacient (trasplantament autòleg) o d'un donant (trasplantament al·logènic).

El tractament de quimioteràpia acostuma a administrar-se en cicles de 1-2 dies consecutius que es repeteixen cada 2-4 setmanes. La durada total del tractament varia entre 4 i 8 mesos, en funció del tipus de limfoma i de la seva extensió. La durada de cada cicle pot ser molt variable, des de minuts a hores.

En la majoria dels pacients, el tractament es fa de manera ambulatòria, pel que no requereix d'ingrés a menys que hi hagi alguna complicació.

Hi ha casos minoritaris en què el tractament té més complexitat, per la qual cosa és necessari l'ingrés hospitalari. En aquests casos, l'estada acostuma a ser relativament curta (3-5 dies).

La quimioteràpia pot administrar-se per diferents vies depenent del diagnòstic i dels fàrmacs a administrar. L'equip de salut ha d'informar al pacient de quin és el més idoni per al seu tractament:

Medicaments, pastilles

Via oral, en forma de pastilles o càpsules.

Xeringa

Via subcutània o intramuscular.

Port-A-Cath

Via intravenosa, que requereix la col·locació d'un accés venós.

Hi ha diferents tipus de catèter en funció del tipus de tractament, del fàrmac a infondre i de la durada prevista:

Pacient rebent tractament per via intravenosa mitjançant una via

Cànula perifèrica. Aquest mètode consisteix a inserir una petita cànula de plàstic al braç o a la mà per a l'administració de fàrmacs poc irritants i de curta durada.

Col·locació d'un catèter venós al braç d'un pacient

Catèter venós central d'inserció perifèrica (PICC). Consisteix en col·locar un catèter al braç, jugular o subclàvia i s'utilitza per medicacions irritants, tractaments que requereixen de l'administració de fàrmacs amb una bomba d'infusió o quan el pacient presenta mal accés venós.

Port-A-Cath

Catèter venós central permanent (Port-a-cath®). Consisteix en la implantació d'un reservori subcutani, habitualment a la zona subclavicular, que accedeix directament a la vena cava superior. Es punxa amb una agulla especial a través de la pell. S'utilitza en pacients amb tractaments de llarga durada, mal accés venós o que requereixen de l'administració de fàrmacs amb una bomba d'infusió.

Una de les característiques de les cèl·lules canceroses és el seu creixement anormal i ràpid. No obstant això, no totes les cèl·lules que presenten aquest creixement tan ràpid són canceroses.

Al nostre organisme existeixen cèl·lules sanes que també tenen un ràpid desenvolupament, per exemple, les de la sang, les del tub digestiu, les de la pell i les mucoses, les del sistema reproductor i les del cabell. Els tractaments de quimioteràpia estan dissenyats per atacar les cèl·lules de creixement ràpid i també poden afectar les cèl·lules sanes, la qual cosa dóna lloc al que anomenem efectes secundaris.

L'aparició d'aquests efectes, així com la seva durada i intensitat, depenen de cada fàrmac, del tractament, de la dosi, de la durada i de la tolerància de cada persona. El metge personalitzarà el tractament per minimitzar les molèsties que poden afectar la qualitat de vida i farà controls per valorar l'estat general i la resposta al tractament. Afortunadament, s'han fet grans avenços en el desenvolupament de tractaments que ajuden a prevenir i / o controlar els efectes secundaris de la quimioteràpia.

Virus

Infeccions. És la causa més freqüent d'ingrés hospitalari en els pacients que estan fent quimioteràpia. Per aquest motiu, tots els pacients que estan rebent tractament quimioteràpic han de consultar si tenen febre de 38ºC o més.

Person vomiting in a toilet

Nàusees i vòmits. Es prevenen amb medicació, però de vegades no és suficient i els pacients necessiten medicacions addicionals. És important dir-ho al metge si les nàusees / vòmits són greus.

Persona de peu amb recargolaments per diarrea

Diarrea, generalment lleu. Si és molt greu cal consultar, perquè la causa pot ser una infecció intestinal

Adormiment o formigueig en mans i peus

Endormiscament de les mans i els peus, sensació de formigueig, pèrdua de sensibilitat o fins i tot de força (neuropatia). Aquests símptomes estan directament relacionats amb alguns dels fàrmacs que s'utilitzen en el tractament dels limfomes i és important comunicar-ho, perquè de vegades cal reduir les dosis.

Disminució de cèl·lules de el sistema immunitari vistes al microscopi

Disminució de glòbuls blancs, glòbuls vermells i plaquetes. Per aquest motiu, es realitza una anàlisi de sang abans de cada cicle de tractament. Fins i tot, és possible que algun tractament es retardi perquè les xifres estiguin molt baixes o perquè el metge afegeixi alguns fàrmacs addicionals (factors de creixement) amb l'objectiu de reforçar la producció de cèl·lules sanguínies.

Bossa per aplicar quimioteràpia intravenosa

Reaccions infusionals. Només apareixen mentre s'està infonent el tractament, és a dir, sempre ocorren a l'hospital. Poden manifestar-se en forma de febre, picor, erupció cutània, calfreds o, fins i tot, mareig o falta d'aire. És molt important avisar la infermera en el moment que ocorren, perquè cal aturar la infusió i administrar altres medicaments (paracetamol, antihistamínics, corticoides). D'altra banda, el fet que apareguin aquests símptomes no vol dir que el pacient sigui al·lèrgic a la medicació. De fet, la majoria dels pacients acaben rebent-lo, tot i haver tingut reaccions infusionals en algun moment.

Inflamació o dolor al braç on s'ha administrat el tractament

Inflamació o dolor al braç on s'ha administrat el tractament. És important consultar amb l'equip d'infermeria.

Persona amb alopècia

Caiguda del cabell. No en tots els casos, però quan passa l'alopècia acostuma a ser completa. Un cop acabat el tractament, el pèl torna a sortir.

En alguns casos, sobretot quan el limfoma està localitzat en una zona molt concreta del cos, s’administra la radioteràpia per al tractament del limfoma. És una modalitat de tractament que utilitza radiació (raigs X) per destruir les cèl·lules canceroses.

Acostuma a administrar-se diàriament durant un període de 2-4 setmanes, encara que respectant els caps de setmana i dies festius (de dilluns a divendres). La radioteràpia s'adapta a cada pacient mitjançant un aparell anomenat "simulador". Aquest produeix una representació tridimensional del tumor i els òrgans veïns, de manera que es pot maximitzar l'eficàcia del tractament alhora que minimitzar els efectes secundaris.

Les sessions de radioteràpia solen durar al voltant de 10-20 minuts.

Al contrari que la quimioteràpia, que es pot notar en qualsevol part del cos, la radioteràpia s'aplica sobre una regió molt concreta (coll, aixella, tòrax, zona engonal, etc.) Per aquest motiu, els efectes secundaris de la radioteràpia són molt variables en funció d'on s'apliqui.

Home cansat, suant

Cansament.

Radiodermitis o cremada a la pell de la cara

Una cremada a la pell, anomenada radiodermitis, que de vegades pot deixa una cicatriu sota la pell.

Inflamació de la boca

Inflamació de la boca o boca seca quan s'aplica al coll (per inflamació de les glàndules salivals).

Estómac tancat, falta de gana i anorèxia

Inflamació de l'esòfag i dificultat per empassar, o dels pulmons o cor, quan s'aplica al tòrax (on hi ha el tòrax).

Inflamació de la bufeta urinària o del recte

Inflamació de la bufeta urinària o del recte, quan s'aplica en aquesta regió (encara que això és poc freqüent en el cas dels limfomes).

En els últims anys s'han desenvolupat nous fàrmacs per al tractament d'alguns tipus específics de limfoma (p.e. ibrutinib en limfoma del mantell, idelalisib en limfoma fol·licular). Al contrari que els tractaments de quimioteràpia convencionals, aquests nous tractaments s'administren per via oral i de manera indefinida (a menys que apareguin efectes secundaris o la malaltia no respongui) amb l'objectiu, no tant d'intentar curar o eradicar la malaltia, sinó més aviat de cronificar-la. Tot i que aquests fàrmacs també tenen efectes secundaris, en general, són més lleus que els dels tractaments convencionals, de manera que poden ser especialment útils en les persones d'edat avançada.

En qualsevol cas, aquesta és una àrea de recerca molt activa i en constant canvi.

El tractament pal·liatiu té com a objectiu millorar la qualitat de vida, tant per a la persona amb limfoma com per a la família. Aquest tractament es pot aplicar en qualsevol fase de la malaltia i a qualsevol edat. Se centra en l'alleujament del dolor, de l'estrès físic i mental associat al diagnòstic.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més

Informació documentada per:

Jaume Güell Picazo
Julio Delgado González

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 20 febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.