Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament de la Litiasi renal

Temps de lectura: 4 min

Tractament no farmacològic

Ampolla d'aigua

Hidratació. S'aconsella una ingesta de 2,5-3 litres al dia consumits de forma contínua. Normalment aigües amb pH neutre. Les aigües carbonatades que poden anar bé per a les litiasi d'àcid úric no estarien indicades en les de calci. També s'aconsellen begudes amb fruits cítrics perquè aporten magnesi i citrat que són substàncies inhibidores de la cristal·lització de l'orina. S'aconsella una diüresi diària (quantitat d'orina eliminada al dia) de dos litres.

Piràmide alimentària

Alimentació. S'aconsella una dieta equilibrada i rica en vegetals i fibra i la restricció del consum de proteïnes d'origen animal, així com limitar la sal a la dieta. Es recomana un consum diari de calci normal (1-1,2 g/dia).

Dona nedant

Estil de vida. Es recomana evitar el sedentarisme i l'obesitat (IMC: índex de massa corporal 18-25 kg / m2), controlar l'estrès i evitar desequilibris hídrics (sudoració excessiva per clima amb elevades temperatures o secundària a activitat esportiva o laboral intensa, etc.) .

Tractament farmacològic

El tractament farmacològic està indicat en aquells pacients que tenen factors d'alt risc o en aquells en què han fracassat les mesures generals.

L'objectiu és corregir les alteracions en la composició de l'orina i, així, evitar la formació de càlculs.

El tractament farmacològic sol ser efectiu sempre que el pacient segueixi de manera estricta les pautes de tractament prescrites pel professional sanitari.

Els medicaments més utilitzats són: tiazides, citrat potàssic, ortofosfat, magnesi i al·lopurinol.

Tiazides (hidroclorotiazida) i seudotiazides (indapamina). Disminueixen l'eliminació de calci en orina en pacients amb hipercalciúria. Els efectes secundaris relacionats amb aquesta medicació són la diabetis, gota, disfunció erèctil i hiperparatiroïdisme normocalcèmic (augment de la proteïna paratiroidal que fa que augmenti el calci).

Citrat alcalí (citrat sòdic, citrat potàssic). S'usa per augmentar el citrat en orina en pacients amb baix nivell de citrat. El citrat és un inhibidor del creixement i agregació dels cristalls en l'orina i forma complexos (unions) amb el calci i fosfat disminuint aquestes substàncies en l'orina. A més, augmenta el pH de l'orina (alcalinitza). Altres substàncies alcalinitzants utilitzades són bicarbonat sòdic i potàssic.

Magnesi. Inhibeix el creixement dels cristalls de fosfat càlcic i de la formació de càlculs de bruxita.

Al·lopurinol. Disminueix els nivells d'àcid úric. En ocasions, els cristalls d'àcid úric són el nucli a partir del qual s'afegeixen vidres càlcics per formar càlculs càlcics. La tolerabilitat és bona i poden aparèixer efectes secundaris, però a dosis altes.

Piridoxina (vitamina B6). Indicada en pacients amb hiperoxalúria (augment d'oxalat en orina) primària i idiopàtica juntament amb l'ortofosfat.

Urophos-K (alliberament lent del fosfat de potassi). Redueix la concentració de calci en orina (hipocalciúria) i manté la massa òssia en pacients amb hipercalciúria (nivells alts de calci en l'orina) absortiva. És ben tolerat.

D-penicil·lamina. Indicat en la cistinúria. Afavoreix que la cistina es pugui dissoldre en orina i no formi càlculs. És molt efectiu, però té efectes secundaris importants com la síndrome nefròtica (excés de proteïnes en l'orina), dermatitis i pancitopènia (disminució de glòbuls vermells, blancs i plaquetes). Pel que es requereix d'un seguiment analític amb hemograma, urea, electròlits i vitamina B6. S'acompanya de dosis de piridoxina per evitar manca de vitamina b6.

Alfa-mercaptopropionil glicina (tiopronina). És similar a la D-penicil·lamina, però amb menys efectes secundaris i, també, menys eficaç.

Tractament quirúrgic

Les litiasi urinàries no sempre s'han de tractar de manera quirúrgica. Aquest tipus de tractament està indicat quan els càlculs produeixen quadres de còlics nefrítics de repetició, sagnat en l'orina, creixen en grandària i nombre i/o produeixen complicacions com infecció urinària, obstrucció de la via urinària, febre i sèpsia.

Hi ha diferents tècniques per extreure els càlculs urinaris. L'elecció d'una o altra depèn del nombre, la mida, localització i composició dels càlculs.

Litotrícia extracorpòrea amb ones de xoc (LEOC), coneguda antigament com "banyera". Poden tractar-se càlculs renals de fins a dos centímetres de mida. És més efectiva en càlculs localitzats al ronyó, tous i en pacients no obesos. Les complicacions d'aquest procediment són l'acumulació de fragments de càlcul que obstrueixen l'urèter durant la seva eliminació (carrera litiàsica), hematúria (orina en sang) que sol ser lleu, infecció, hematoma renal (complicació severa).

Ureterorenoscòpia (URS). Tècnica quirúrgica que consisteix en un accés retrògrad des de la uretra fins al urèter i el ronyó per a localitzar el càlcul i destruir-mitjançant energia làser. Poden ser instruments semirígids (per tractar càlculs en urèter) o flexibles (per tractar càlculs renals). Les possibles complicacions que poden aparèixer són lesió ureteral, estrenyiment de l'urèter, que quedi un fragment litiàsic ureteral, infecció, hematúria (orina en sang), febre, etc.

Nefrolitotomia percutània (NLP). Tècnica quirúrgica que consisteix en una punció percutània a la zona lumbar, per sota de la dotzena costella per accedir a l'interior de la cavitat renal, fragmentar el càlcul i extreure'l. Està indicada en càlculs renals de dos o més centímetres. Les possibles complicacions són sagnat renal que requereix d'embolització (per aturar-la s'introdueix per via endovascular una substància en el punt de sagnat), hematoma renal, infecció, resta de fragments residuals, urinoma (col·lecció d'orina extravasada (sortida d'orina del tracte urinari).

Cirurgia laparoscòpica i oberta. Se solen emprar quan han fracassat les tècniques anteriorment esmentades. No supera el 5% dels tractaments.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Bárbara Romano Andrioni
Pilar Luque

Publicat: 16 de novembre de 2020
Actualitzat: 16 de novembre de 2020

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.