Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament de l'Osteoporosi

Temps de lectura: 3 min

Existeixen diferents tractaments per a l'osteoporosi en funció de les característiques del pacient (edat i malalties), els valors de la densitometria òssia, la presència de fractures anteriors i els fàrmacs que s'han rebut prèviament.

El tractament de l'osteoporosi té 4 pilars:

Calci

Calci. És important seguir una alimentació rica en calci, o en el seu defecte, prendre algun suplement farmacològic.

Vitamina D

Vitamina D. Mantenir uns nivells adequats de vitamina D ajuden al cos a absorbir el calci i la correcta mineralització de l'os.

poma

Estil de vida saludable. Es recomana un estil de vida saludable en tots els pacients amb osteoporosi, osteopènia i / o factors de risc per desenvolupar osteoporosi. A més de seguir una alimentació rica en calci, s'aconsella realitzar de manera regular exercici físic, deixar de fumar i beure alcohol amb moderació.

Pastilles verdes, blaves i blanques

Tractament farmacològic dirigit a reduir el risc de fractura.

Tractament farmacològic

Els fàrmacs que s'utilitzen per tractar l'osteoporosi són aquells que disminueixen la resorció /reabsorció òssia (antiresortius) i els fàrmacs que estimulen la formació òssia (osteoformadors). És important assenyalar que no tots els fàrmacs antiresortius són iguals. Així, dins d'aquest tipus de fàrmacs, els bisfosfonats (com l'àcid alendrònic, risesdrònic, ibandrònic i zolendrònic) són els més coneguts i els que s'utilitzen amb més freqüència. Més recentment s'ha introduït el tractament amb denosumab. Altres tractaments antiresortius són els moduladors selectius dels receptors estrogènics (SERMs) i els estrògens. En l'actualitat només es disposa de la teriparatida com a fàrmac osteoformador. 

Durada del tractament

Cada tractament té una pauta diferent i la seva durada ha de ser determinada pel metge. Se sol recomanar revalorar el tractament amb bifosfonats orals després de 5 anys de tractament, i en aquest moment, segons la resposta clínica, la gravetat de l'osteoporosi i els factors de risc associats, es recomana mantenir el tractament o bé, fer un descans del mateix .

La durada total del tractament (anys) i/o del descans, dependran del tipus de bisfosfonat utilitzat o la gravetat de l'osteoporosi, entre d'altres.

Per contra, en el cas del tractament osteoformador amb teriparatida, la durada recomanada és de 2 anys.

En el cas del tractament amb denosumab, és important no abandonar-lo sense consultar al metge, perquè hi ha el risc que es perdi l'efecte aconseguit i que empitjori la malaltia.

A la taula següent es detallen els diferents fàrmacs per l'osteoporosi.

  Dosi Periodicitat Via
Àcid alendrònic 70 mg setmanal oral
Àcid risedrònic

35 mg

75 mg

setmanal

2 dies/ mes

oral
Àcid ibandrònic 150 mg mensual oral
Àcid zolendrònic 5 mg anual endovenós
Denosumab 60 mg semestral subcutani
SERMs

Raloxifè
60 mg
Bazedoxifè
20 mg

diària oral
Teriparatida 20 microg diària subcutani

Després d'iniciar el tractament de l'osteoporosi, es recomana realitzar un control clínic als 6 o 12 mesos per valorar la tolerància i compliment del fàrmac (si se segueix de forma regular i adequada). La realització d'analítiques i densitometries òssies periòdiques dependran de les característiques de cada pacient i del fàrmac utilitzat. 

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Celia Saura Demur
Núria Guañabens
Pilar Peris

Publicat: 20 de febrer de 2018
Actualitzat: 20 de febrer de 2018

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Comprova la teva safata d'entrada, rebràs un e-mail de confirmació.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.