Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és la Pneumònia?

Temps de lectura: 2 min

La pneumònia és la infecció del pulmó que provoca inflamació i dany al teixit pulmonar. Els pulmons estan formats per conduccions pels quals circula l'aire (bronquis) i per petits sacs on es realitza l'intercanvi de gasos (alvèols).

Quan una persona sana respira, els alvèols s'omplen d'aire, en canvi, en una persona amb pneumònia, que té els alvèols plens de pus i líquid, l'intercanvi de gasos està alterat.

Tipus de pneumònia

En funció del tipus de presentació clínica de la pneumònia se’n poden diferenciar dos grups:

  • Pneumònia adquirida a la comunitat (NAC). Es caracteritza per un quadre de presentació brusca; febre elevada, dolor en puntada de costat o dolor abdominal transitori, respiració ràpida (taquipnea), tos i expectoració purulenta o rovellosa. Un exemple d'aquest tipus de presentació típica és la pneumònia causada per Streptococcus pneumoniae (pneumococ), considerat el principal microorganisme causant de la pneumònia en l'àmbit mundial.
  • Pneumònia adquirida a la comunitat amb presentació clínica atípica. Es caracteritza per un inici més lleu; febre baixa, tos escassament productiva, diarrea i/o vòmits. La pneumònia causada per bacteris intracel·lulars, com el Mycoplasma pneumoniae o la Legionela pneumophila, són exemples d'una pneumònia de presentació atípica.

A quantes persones afecta la Pneumònia?

La pneumònia és una infecció molt freqüent. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'any 2015, la pneumònia i la grip (influença) conjuntament, van ser la tercera causa de mortalitat global.

A Europa, la incidència de la pneumònia adquirida a la comunitat (NAC), s'estima de 2 a 10 casos per cada 1.000 habitants l'any. Els més vulnerables són els nens menors de 5 anys i les persones  majors de 65 anys.

A Espanya es calcula que entre el 20% i 70% dels casos necessiten ingrés hospitalari i, aproximadament, un 9% dels pacients diagnosticats de pneumònia necessiten ingressar en una unitat de vigilància intensiva (UCI) per al seu monitoratge.

S'estima que la mortalitat de la NAC oscil·la entre el 5% i el 7%. No obstant això, aquesta dada pot arribar a un 25% en els pacients ingressats a l'UCI.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Antoni Torres Martí
Juan Roselló Sáncho

Publicat: 20 de febrer de 2018
Actualitzat: 20 de febrer de 2018

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.