Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Diagnòstic de la Síndrome de la Fatiga Crònica

Temps de lectura: 3 min

Primer cal reconèixer que la persona estigui expressant el símptoma fatiga. I què és? La fatiga és la impossibilitat de fer activitats físiques o neurocognitives per sobre de la voluntat. Cal diferenciar-lo d’altres símptomes com l’astènia, el desànim, l'apatia, la pèrdua de força, la paràlisi o la miastènia. La fatiga pot ser aguda (de menys de 15 dies) o crònica (més de 6 mesos).

Si el pacient té fatiga, i aquesta dura més de 6 mesos (fatiga crònica), aleshores s’apliquen els criteris diagnòstics per a discernir si pateix la síndrome de la fatiga crònica. Aquests criteris clínics són molt sensibles i específics per aquesta malaltia. Malauradament, no hi ha cap marcador analític ni d’imatge per a la síndrome de fatiga crònica.

Criteris diagnòstics de la síndrome de la Fatiga Crònica

En l’actualitat no existeix cap prova que permeti saber si una persona pateix el síndrome de fatiga crònica. Tot i que és difícil reconèixer aquesta malaltia, s’han d’establir uns criteris per guiar als metges en el seu diagnòstic.

Aquests criteris es van definir per primera vegada l’any 1989, però s’han modificat en posteriors ocasions. La proposta actual admesa per la Organització Mundial de la Salut (OMS) són els anomenats “Criteris de Fukuda”, que estableixen que una persona té la síndrome de la fatiga crònica si:

Dona portant-se la mà al cap per alguna afectació cognitiva

Presenta fatiga crònica persistent (6 mesos com a mínim) o reincident, inexplicada, que es presenta de nou o amb un inici definit, que no és resultat d’ esforços recents,  no  millora de forma significativa amb el descans, i ocasiona una reducció considerable de les activitats ocupacionals, educacionals, personals o socials.

Formulari amb caselles marcades en una carpeta

No presenta altres patologies que puguin ser causa de fatiga crònica.

El pacient ha de presentar de forma simultània 4 o mes dels  8 símptomes/signes  següents, i que tots ells persisteixin durant 6 mesos o més, després de la presentació de la fatiga:

Dona portant-se la mà al cap per alguna afectació cognitiva

Trastorn de la concentració o memòria a curt termini. 

Pacient amb la boca oberta ensenyant la llengua

Faringitis

Dona tremolant amb inestabilitat motora

Dolor a les articulacions però sense artritis              

Dona amb dolor al genoll

Dolor muscular

Estrès psicològic intens

Mal de cap intens

Dona aixecant-se del llit amb un son no reparador

Son no reparador

Dona amb fatiga suant

Malestar que dura més de 24 hores després de realitzar un esforç físic

Pacient amb ganglis inflamats

Inflamació amb dolor dels ganglis (adenopaties)

Graus d’afectació

No tots els pacients amb síndrome de fatiga crònica tenen el mateix grau d’afectació. Fins i tot la malaltia en una mateixa persona pot tenir oscil·lacions d’intensitat. No hi ha una única manera de mesurar el grau d’afectació funcional. La Unitat de Síndrome de Fatiga Crònica de l’Hospital Clínic va proposar una escala d’afectació funcional que ha estat àmpliament acceptada i que gradua la malaltia de lleu a greu.

  • (Grau I) -  Lleu. L’activitat  global del pacient es redueix a la meitat del que feia abans.
  • (Grau II) - Moderat. Vida limitada al domicili amb reducció de l’activitat a una tercera part del que es feia amb anterioritat.
  • (Grau III) - Greu. Enllitament predominant. Sense poder fer ni una mínima activitat continuada.
Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Joaquim Fernández Solà

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 20 febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.