Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.
Temps de lectura: 4 min

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) són malalties mentals greus que es relacionen amb una conducta alterada quant els hàbits alimentaris, el que es tradueix en comportaments que van des de menjar de manera descontrolada fins a la falta d’ingesta de menjar. Afecta principalment adolescents i dones joves i en la seva aparició influeixen, principalment, factors biològics i de personalitat. Els trastorns més freqüents són l’Anorèxia i Bulímia Nerviosa, el Trastorn per Afartaments i el Trastorn Evitatiu/Restrictiu de la Ingesta Alimentària.

Els Trastorns de la Conducta Alimentària en primera persona

Professionals i pacients t'expliquen com es conviu amb la malaltia
El diagnòstic precoç i la intervenció primerenca són clau i s’han associat a un millor pronòstic.
A mi m’hagués anat bé saber que hi ha una sortida possible, que no sempre seré anorèxica.

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)  afecten milions de persones al món. Hi ha un ampli consens que en el desenvolupament d'aquests trastorns estan implicats factors biològics, psicològics i socioculturals. Poden afectar persones de qualsevol edat, sexe, raça o nivell socioeconòmic, encara que el més freqüent és que s'iniciïn a l'adolescència o edat adulta jove i afectin en major mesura dones que a homes.

Tots els subtipus de TCA es caracteritzen per una conducta alterada davant de la ingesta alimentària o l'aparició de conductes per controlar el pes. Sovint els símptomes de TCA varien al llarg del temps i moltes persones, que inicialment presenten quadres més restrictius, poden acabar desenvolupant afartaments o al revés. Els TCA estan associats a múltiples complicacions mèdiques i psicològiques i afecten el funcionament psicosocial de la persona.

Tipus de Trastorns de la Conducta Alimentària

Plat amb menjar ratllat

Anorèxia Nerviosa. L’Anorèxia Nerviosa es caracteritza per una restricció i reducció de la ingesta nutricional, el que condueix a una pèrdua significativa del pes. La persona presenta una intensa por a guanyar pes. Durant tot aquest temps el pacient té gran dificultat per reconèixer la gravetat del seu baix pes actual o és incapaç de veure el seu estat físic real i la pèrdua de pes, alhora que dona excessiva importància al seu pes corporal i imatge física. Hi ha dos tipus d'anorèxia nerviosa:

  • Restrictiva. La pèrdua de pes es deu, sobretot, a la dieta, el dejuni i/o l'exercici excessiu.
  • Afartaments/purgues. Durant els últims tres mesos la persona té episodis recurrents d'afartaments o purgues (vòmit autoprovocat o utilització incorrecta de laxants, diürètics o ènemes).
Persona menjant molt i vomitant

Bulímia Nerviosa. La Bulímia Nerviosa es caracteritza per l'existència d'episodis recurrents d'afartaments. Es considera com afartament a la ingesta d'una quantitat de menjar clarament superior a la que la majoria de la gent pot prendre en un període determinat de temps (d'aproximadament dues hores), acompanyada de la sensació de pèrdua de control durant aquest episodi. La persona tracta de compensar de manera repetida allò que ha ingerit per evitar l'augment de pes mitjançant el vòmit autoprovocat, l'exercici excessiu, el dejuni o l'ús de laxants, diürètics o altres medicaments. La persona amb bulímia nerviosa sent una gran preocupació pel seu pes i la seva imatge corporal.

Persona pensant en menjar donant-se un atracó

Trastorn per Afartaments. Es caracteritza per episodis recurrents d'afartaments. Aquests es poden associar a menjar molt més ràpid del normal, seguir menjant tot i sentir-se desagradablement ple, menjar una gran quantitat de menjar, tot i no tenir sensació de gana, i sentir-se disgustat amb un mateix, deprimit o amb sensació de gran culpabilitat després de l'episodi. Els afartaments produeixen un intens malestar a la persona que els realitza.

Persona preocupada per si els altres pensen que està grassa

Trastorn Evitatiu/Restrictiu de la ingesta Alimentària. Es caracteritza per una falta d'interès en el menjar o per l'evitació a causa d'alguna de les propietats sensorials del menjar o per una preocupació sobre les conseqüències repulsives de l'acció de menjar o por a l’ennuegament, manifestant una incapacitat persistent per satisfer les necessitats nutricionals. L'evitació/restricció de la ingesta comporta una pèrdua significativa de pes o el no complir amb el creixement esperat, deficiències nutricionals significatives, dependència dels suplements nutricionals i interferència important en el funcionament psicosocial. En aquest trastorn no està afectada l'autopercepció i no hi ha una distorsió de la imatge corporal.

A quantes persones afecten els Trastorns de la Conducta Alimentària?

Els Trastorns de la Conducta Alimentaria afecten principalment les adolescents i dones joves. Els estudis mostren que la prevalença ha augmentat des dels anys 50. La freqüència clàssicament reconeguda d'un home per cada 10 dones amb un Trastorn de la Conducta Alimentària sembla estar canviant i haver augmentat el percentatge d'homes que presenten aquest trastorn.

La prevalença al llarg de la vida de l'Anorèxia Nerviosa és de fins a un 4,2%. La prevalença al llarg de la vida de la Bulímia Nerviosa oscil·la entre un 2-4% aproximadament, i la del Trastorn per Afartaments és d'un 2%. Respecte al Trastorn Evitatiu/Restrictiu de la ingesta d'Aliments, són necessaris més estudis per poder estimar la seva prevalença, però s'estima que entre un 3-5% dels nens poden tenir aquest trastorn.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació general de Salut Mental en la Infància i l'Adolescència

Consulta tota la informació relacionada amb Salut Mental en la Infància i l'Adolescència

Llegir més

Informació documentada per:

Inés Hilker Salinas
Itziar Flamarique Valencia
María Caballero

Publicat: 14 gener de 2019
Actualitzat: 14 gener de 2019

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.