Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament dels Trastorns de la Conducta Alimentària

Temps de lectura: 4 min

El tractament en els TCA exigeix ​​la col·laboració multidisciplinària i pot realitzar-se en diferents nivells d'atenció i recursos assistencials.

Ambulatori o hospital amb un calendari

Consulta Externa (o tractament ambulatori). Constitueixen en la majoria de casos la "porta d'entrada" al tractament. La freqüència de les visites depèn de la gravetat i l'evolució del trastorn, que pot ser setmanal. El programa terapèutic pretén aconseguir els objectius mitjançant sessions individuals amb el terapeuta responsable (psicòleg o psiquiatre), sessions d'orientació familiar, grups de teràpia cognitiu-conductual i grups per a pares.

Hospital de dia

Hospital de Dia. És el segon esglaó en el tractament (en els casos procedents de Consulta Externa), encara que també és la "porta de sortida" del tractament hospitalari. A part de fer tres ingestes durant l'horari d'Hospital de Dia (dinar, berenar i sopar), el tractament psicològic és més intensiu en aquesta modalitat. Es realitzen grups de teràpia cognitiu-conductual específics per treballar l'autoestima, la imatge corporal, les habilitats socials, la regulació de les emocions i la motivació, així com altres grups psicoeducatius. A més, es mantenen les sessions individuals amb el terapeuta de referència.

Hospital

Àrea d'hospitalització. L'ingrés hospitalari només passa quan el tractament ambulatori o en hospital de dia no produeix resultats satisfactoris, o també per motius mèdics com el grau de desnutrició, les complicacions mèdiques associades, el rebuig manifest a alimentar o altres alteracions conductuals greus. En cas de presentar simptomatologia depressiva amb risc d'autolesió també es valora un ingrés. El tractament s'inicia sempre que sigui possible de forma ambulatòria (llevat que la situació clínica del pacient aconselli el contrari, i es recorre al tractament en hospital de dia o hospitalització quan l'evolució no és satisfactòria). Durant tot el tractament se segueix un pla de recuperació nutricional. Aquest pla té uns objectius nutricionals concrets i específics per a cada pacient segons les necessitats personals.

Objectius generals del programa de tractament:

 • Normalitzar el pes i restaurar un estat nutricional mínim compatible amb la salut física i mental.
 • Tractar les complicacions físiques derivades de la desnutrició.
 • Corregir qualsevol conducta alimentària inadequada.
 • Disminuir i, si pot ser, suprimir els pensaments associats al TCA com la por a augmentar el pes necessari i als aliments.
 • Corregir les alteracions de la imatge corporal.
 • Normalitzar les relacions familiars i solucionar els conflictes directament o indirectament relacionats amb el trastorn.
 • Tractar les alteracions de l'estat d'ànim i altres trastorns associats.
 • Millorar l'autoestima i l'adaptació social en general.
 • Solucionar o orientar qualsevol altre problema personal o psicosocial.

 

Objectius específics del tractament psicològic:

 • Fomentar la consciència de malaltia i la motivació pel tractament.
 • Disminuir/eliminar l'ansietat davant el guany de pes i el menjar.
 • Normalització de les ingestes i dels hàbits alimentaris.
 • Disminuir/suprimir l'activitat física compulsiva.
 • Canviar les creences irracionals, les distorsions cognitives i els pensaments automàtics negatius en relació a l'alimentació, el pes, etc.
 • Disminuir les alteracions de la imatge corporal.
 • Millorar l'autoestima.
 • Millorar les habilitats i relacions socials.
 • Eliminar conductes compensatòries/purgatives.
 • Eliminar altres conductes patològiques com conductes autolesives, ideació autolítica, etc.
 • Abordar altres problemes personals i / o psicopatologia associada.
 • Prevenció de recaigudes.

 

Objectius específics de la intervenció amb la família:

 • Oferir informació sobre la malaltia.
 • Proporcionar pautes alimentàries i ajudar per implementar-les.
 • Disminuir el desajust i/o desgast que la malaltia produeix en la dinàmica familiar.
 • Afavorir el suport familiar.
 • Fomentar la coherència entre la postura dels pares i del terapeuta.
 • Donar suport emocional als pares en els diferents moments del procés terapèutic.
 • Desculpabilitzar als pares.

Tractament farmacològic

L'ús de la medicació en els TCA no es recomana com a tractament únic ni de primera línia, sinó que s'ha de fer en el context d'un tractament integral.

Plat amb menjar ratllat

Anorèxia Nerviosa. En l'Anorèxia Nerviosa la recuperació nutricional és prioritària, i la medicació no està indicada com a primera opció de tractament. Les medicacions poden ser útils per tractar diferents símptomes que apareixen juntament amb el TCA com són els símptomes depressius, ansiosos o obsessius entre d'altres. També pot ser útil la medicació en alguns casos en què apareixen símptomes que dificulten el tractament i la recuperació (increment de l'activitat física, episodis d'agressivitat etc.). Entre els fàrmacs més utilitzats en l'Anorèxia Nerviosa destaca la fluoxetina (antidepressiu), però també s'usen altres fàrmacs.

Persona menjant molt i vomitant

Bulímia Nerviosa i Trastorn per Afartaments. La medicació en la Bulímia Nerviosa i el Trastorn per Afartaments sembla tenir una indicació més clara que en l'Anorèxia Nerviosa, però sempre associada a un tractament integral. A la Bulímia Nerviosa està indicat l'ús de la fluoxetina (antidepressiu) associada al tractament psicològic (teràpia cognitiu-conductual). La fluoxetina a dosis altes sembla reduir la freqüència dels afartaments i els vòmits i millorar els símptomes depressius i ansiosos en aquestes pacients. També hi ha altres medicacions que han mostrat la seva eficàcia en el tractament de la Bulímia Nerviosa com el topiramat. Pel que fa al Trastorn per Afartaments, sembla que els antidepressius i la lisdexanfetamina són útils en la reducció d'afartaments, associat també a un tractament psicològic i nutricional.

Persona preocupada per si els altres pensen que està grassa

Trastorn Evitativio/Restrictiu de la ingesta d'Aliments. Com que és un trastorn de diagnòstic tan recent, no hi ha assaigs clínics sobre l'eficàcia de la medicació. Pot ser útil tractar amb medicació la presència d'altres símptomes com l'ansietat o la depressió.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació general de Salut Mental en la Infància i l'Adolescència

Consulta tota la informació relacionada amb Salut Mental en la Infància i l'Adolescència

Llegir més

Informació documentada per:

Inés Hilker Salinas
Itziar Flamarique Valencia
María Caballero

Publicat: 14 gener de 2019
Actualitzat: 14 gener de 2019

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.