Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és la sordera?

Temps de lectura: 4 min

La sordesa o hipoacúsia és un dels problemes de salut crònics més comuns que, segons l'OMS afecta 360 milions de persones al món. Pot ser hereditària o ser el resultat d'una malaltia, traumatisme, exposició a llarg termini al soroll o medicaments. La majoria de les causes que la provoquen es poden prevenir, o bé tractar-se de manera adequada amb un diagnòstic precoç.

La Sordesa en primera persona

Professionals i pacients t'expliquen com es conviu amb la malaltia
Els factors de risc principals per tenir sordesa són la manipulació del conducte auditiu extern amb bastonets i estar exposat a soroll intens durant molt de temps.
Li diria que quedar-se sord és una putada molt gran, que es passa malament, perquè t’aïlles, et canvia el caràcter, penses malament. Però també li diria que amb els avenços que hi ha avui dia i els professionals magnífics es pot superar i perquè entre tots ells l’ajudaran a trobar la solució al seu problema.

S'anomena sordesa o hipoacúsia al dèficit funcional que ocorre quan una persona perd capacitat auditiva en menor o major grau. Pot presentar-se de forma unilateral, quan afecta a un sol sentit, o bilateral, quan afecta totes dues orelles.

Tipus de Sordesa

La sordesa es classifica en funció de la quantitat de pèrdua auditiva (classificació quantitativa), el lloc on se situa la lesió que produeix el dèficit (classificació topogràfica) i del moment en què apareix (classificació cronològica).

 • Classificació quantitativa. Tenint en compte la repercussió de la sordesa i la quantitat de pèrdua auditiva, aquesta pot ser:
  • Lleu. Llindar d'audició menor a 30 dB
  • Moderada. Llindar d'audició entre 30-50 dB
  • Greu. Llindar d'audició entre 50-80 dB
  • Profunda. Llindar d'audició entre 80-95 dB
  • Cofosi o anacúsia (pèrdua total). Llindar d'audició per sobre dels 95 dB

* Nota: Per a enquadrar a un pacient en una classificació quantitativa cal considerar el llindar en les diferents freqüències, atès que pot succeir que hi hagi una pèrdua desigual en cadascuna d'elles.

 • Classificació topogràfica. Tenint en compte el lloc on s'assenta la lesió que produeix la sordesa poden ser:
  • Hipoacúsia de transmissió. Es produeix quan es veu afectada la part mecànica de l'oïda (oïda externa i oïda mitjana), és a dir, per lesió de l'aparell transmissor de l'energia sonora.
  • Hipoacúsia neurosensorial o de percepció. Quan la lesió es localitza a la part interna de l'oïda, és a dir, a l'òrgan de Corti (còclea o cargol), de les vies acústiques o del còrtex cerebral auditiu.
  • Hipoacúsia mixta. Quan una hipoacúsia s'origina per diferents lesions coexistents que afecten al mateix temps a totes o diverses de les estructures implicades. Es podria definir com una combinació d'hipoacúsia de transmissió i hipoacúsia neurosensorial.
 • Classificació cronològica. Segons el moment en què comencen:
  • Genètiques o hereditàries. Transmeses per anomalies en un gen. Poden ser precoces quan es manifesten des del mateix moment del naixement o tardanes quan es desenvolupen al llarg de la vida del pacient.
  • Adquirides. Originades per causes patogèniques sobrevingudes. Poden ser prenatals per actuació d'un agent patogen que incideix sobre la mare en el període embrionari; perinatals, quan la lesió esdevé en el moment del part; o postnatals, quan el dany s'estableix al llarg de la vida.
  • En relació a l'adquisició del llenguatge. Es distingeixen dos tipus, hipoacúsia prelocutiva, si la sordesa té lloc abans del desenvolupament del llenguatge parlat, o hipoacúsia postlocutiva, si té lloc quan el llenguatge està ben desenvolupat.

L'Organització Mundial de la Salut assegura que 900 milions de persones tindran sordesa el 2050.

A quantes persones afecta la Sordesa?

S'estima que 360 ​​milions de persones al món viuen amb un grau d'hipoacúsia que els genera algun tipus de discapacitat (hipoacúsia en rang moderat), sent el 91% d'aquests casos en adults i el 56% en homes. Això representa el 5,3% de la població mundial en cualquier rango. No obstant això, s'estima que fins al 15% de la població adulta del món té algun grau de pèrdua auditiva. Aquest percentatge és molt més gran si es valoren les persones majors de 65 anys, arribant fins a un terç d'aquesta població. Aquesta dada cobra major interès ja que s'estima que el nombre de persones de 65 o més anys creixerà entre un 18% - 50% en el període 2010-2020 en totes les regions del món.

Segons dades de l'Enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística (Enquesta INE, 2000), a Espanya hi ha al voltant d'un milió de persones amb sordesa.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Ignacio Berdejo Gago
Miguel Caballero Borrego

Publicat: 18 maig de 2018
Actualitzat: 18 maig de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.