Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Fases del trasplantament

Temps de lectura: 4 min

Abans del Trasplantament de Medul•la Òssia

Glòbuls vermells

Completar el tractament de la malaltia sanguínia (neoplàsia hematològica) diagnosticada. En general, el trasplantament és un tractament de consolidació per assegurar que la malaltia no torni a aparèixer, de manera que no s’acostuma a realitzar en una primera fase del tractament.

Metge parlant amb un pacient o entrevista amb el grup de trasplantament

Entrevista amb el grup de trasplantament. Un cop l'equip mèdic considera que el tractament està gairebé complet es realitza una entrevista amb el grup de trasplantament per conèixer de manera detallada el diagnòstic, el tractament i les característiques personals del pacient i del seu entorn. És important anar sempre acompanyat a les visites.

Ecografia en un monitor

Proves per valorar l'estat general de salut. Es realitzen proves funcionals respiratòries, un test d'esforç i un ecocardiograma, per conèixer com es troben els pulmons i el cor. A més, es fa una analítica completa.

Extracció de medul·la òssia de la zona lumbar

Extracció de les cèl•lules mare. Ja siguin del propi pacient com d'un donant, mitjançant la congelació de les cèl•lules (crioperservació). En el cas que el donant sigui una persona d'un registre internacional, la identitat serà anònima i les cèl•lules no es guardaran sinó que, un cop extretes, s'administraran en el moment.

Durant l'ingrés

Pacient ingressat a la unitat de medul·la òssia

Ingrés a la Unitat de Trasplantament de Medul•la Òssia. Disposa d'habitacions especials amb un filtre d'alta eficiència i sistemes de pressió positiva (HEPA) o amb sistemes de flux laminar (LAF) per evitar les infeccions per fongs ambientals. La utilitat d'aquest sistema és important durant certs moments del trasplantament

Col·locació d'un catèter venós al braç d'un pacient

Col•locació del catèter venós. És un tub de plàstic de petit calibre que s'insereix a la zona del coll o la clavícula per rebre els diferents tractaments i realitzar les analítiques.

Bossa per aplicar quimioteràpia intravenosa

Condicionament. Previ al trasplantament de medul·la òssia s'ha d'eliminar la medul·la antiga, mitjançant quimioteràpia i/o radioteràpia, que es realitza de forma seqüencial just abans de l'administració de les noves cèl·lules del trasplantament.

A aquesta quimioteràpia i/o radioteràpia se la coneix com condicionament o condicionament. El tipus, dosi i durada del condicionament varia en funció de la malaltia i de l'edat de la persona

Segons la intensitat del condicionament, els trasplantaments es divideixen en:

  • Mieloablatiu (MAC). La dosi de quimioteràpia i/o radioteràpia és d'alta intensitat el que provoca la destrucció de totes les cèl•lules progenitores de la medul·la òssia de la persona, per la qual cosa cal administrar cèl·lules noves en el trasplantament. Aquest tipus de trasplantament es realitza, de forma general, a persones menors de 55 anys.
  • Trasplantament d'intensitat reduïda (RIC). La dosi de quimioteràpia i/o radioteràpia està atenuada i permet realitzar trasplantaments a persones majors de 55 anys o que presentin complicacions addicionals a la malaltia i que eleven la toxicitat associada al trasplantament de medul·la òssia.
Pacient estirat a un llit rebent una infusió de cèl·lules mare

Infusió de les cèl•lules mare. En finalitzar el condicionament es procedeix a la infusió de les cèl•lules mare per via intravenosa, mitjançant un catèter venós central. El procediment és similar a una transfusió de sang. Durant l'administració de les cèl•lules s'han de controlar signes vitals com la tensió arterial i l'oxigen en sang per evitar possibles efectes adversos.

La infusió dels progenitors acostuma a ser ben tolerada, però, de vegades, es poden presentar efectes adversos com calfreds, febre i nàusees, sobretot, si les cèl•lules han estat congelades (crioperservades).

Després del Trasplantament de Medul•la Òssia

Persones en aïllament i mesures protectores com màscares

Aïllament o mesures protectores. Aquestes poden canviar en funció del centre en què es realitzi. L'aïllament pot ser total, durant 2-3 setmanes, fins a poder entrar i sortir de l'habitació amb certes normes ambientals, com l'ús de màscares especials i un correcte rentat de mans.

Person vomiting in a toilet

Implant. És el temps que triguen les cèl•lules trasplantades en implantar-se i créixer. Aquest és molt variable i oscil·la entre 2-3 setmanes. Durant aquest període, es poden notar diferents símptomes relacionats amb la quimioteràpia i la manca de defenses com nàusees, vòmits, febre i cansament. Aquests símptomes són normals i desapareixen a mesura que passen els dies.

Doctora donant-li l'alta hospitalària a un pacient

Alta hospitalària. Un cop els glòbuls blancs, els glòbuls vermells i les plaquetes produïts per la nova medul•la òssia s'han recuperat i resolt les complicacions aparegudes durant l'ingrés, es dona d'alta al pacient i se segueix un control periòdic que depèn del tipus de trasplantament.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Ariadna Domenech Bachiller
Carla Ramos Serrano
Gonzalo Gutierrez Garcia

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 20 febrer de 2018

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.