Vols desenvolupar la teva carrera científica a l'IDIBAPS/FCRB?

La base d'una recerca competitiva a nivell internacional és l'existència d'un bon planter d'investigadors altament creatius i la capacitat per atreure i retenir el millor talent de cada generació. L'existència d'una carrera investigadora atractiva i eficient demana posicions ben definides, perspectives professionals clares, un bon finançament i eines de suport al desenvolupament professional, entre altres.

Com indiquen les recomanacions europees, s'estableixen 4 grans categories d'investigadors:

 • R1 Pre-doctoral Researcher
 • R2 Recognised Researcher  
  • R2A Post-doctoral Researcher
  • R2B Junior Researcher
  • R2C Assistant Researcher
 • R3 Established Researcher 
  • R3A Acredited Researcher
  • R3B Junior Group Leader
 • R4 Group Leader

A continuació, pots descarregar-te el document més detallat sobre la carrera investigadora a l'IDIBAPS.

Segell d’Excel·lència en Recursos humans en Recerca

Els  aspectes professionals, la captació de talent, les condicions laborals i la supervisió del personal investigador són aspectes primordials a l'IDIBAPS. Per tant, amb l’objectiu de garantir un ambient de treball més estimulant i favorable, prenent com a referència la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per al reclutament d'investigadors, es treballa en un procés de millora contínua anomenat Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

El reconeixement inicial atorgat per la Comissió Europea el 25 d’abril de 2015 va requerir l’elaboració d’una Anàlisi interna i un Pla d’acció inicial (2015-2018).

A continuació, per tal de mantenir el segell HR Excellence in Research, cal anar avaluant i actualitzant les últimes versions del pla.

Consulta el Pla actualitzat (2017-2020), actualment en vigor.

Carrera científica a l'IDIBAPS

PDF - 856 KB

Descarregar Carrera científica a l'IDIBAPS, PDF 856 KB

Com serà la teva estada a l'IDIBAPS/FCRB?

Amb formació continuada

El personal que treballa en grups de recerca de l’IDIBAPS gaudeix d’activitats organitzades pels propis laboratoris i, alhora, també té accés a diferents activitats de formació continuada que la institució posa a disposició. Tots poden assistir a 60 seminaris científics de mitjana a l’any de diversa tipologia (IDIBAPS seminars, In-House seminars, Core facility seminars, Neurosciences seminars, Campus Clínic cancer seminars, Liver seminars o IIBB-CSIC/IDIBAPS seminar).

A més, per als investigadors predoctorals (R1) i postdoctorals (R2) de l'IDIBAPS també s’oferta el programa Stepping-Stone, que pretén dotar-los d'eines i coneixements en aspectes no estrictament científics, però claus per al desenvolupament de les seves carreres.

Finalment, tots els professionals que treballen a la institució poden gaudir, cada anualitat, de formació laboral subvencionada per guanyar coneixements i habilitats, així com millorar els que ja tenen.

Envoltat de talent

La comunitat investigadora està conformada per més de 1.500 professionals dedicats a la recerca i organitzats en 108 grups. Amb més de 1.100 articles originals publicats anualment, més de 600 projectes competitius actius i 11 spin-off creades, és un dels centres de recerca biomèdica de referència a l’Estat.

En un entorn únic

Barcelona és un hub de recerca i coneixement únic al sud d'Europa. Amb un ecosistema punter en recerca biomèdica, un entorn econòmic consolidat, una cultura oberta i acollidora i una gran qualitat de vida.

Les iniciatives de l'IDIBAPS

Una de les prioritats de l'IDIBAPS-FCRB és la promoció del perfil d'investigador clinicocientífic, un professional que combina la recerca i l'activitat assistencial. Aquest objectiu es promociona específicament amb la implementació dels programes propis següents:

 •  PhD4MD per a investigadors R1: l'IDIBAPS, amb el CRG (Centre de Regulació Genòmica), l'IRB Barcelona (Institut de Recerca Biomèdica) i el VHIR (Vall d'Hebron Research Institute), va posar en marxa aquest programa per primera vegada el 2015 que ofereix als metges l'oportunitat de dur a terme un projecte d'investigació transnacional coordinat conjuntament per un investigador de recerca bàsica i un de clínic vinculat a qualsevol de les institucions responsables del programa.

 • BITRECS per a investigadors R2: programa de beques de l'IDIBAPS que va començar el 2017 i rep fons de la Comissió Europea i de la fundació "la Caixa" per reclutar becaris postdoctorals excel·lents i motivats. S'espera d'ells que implementin una proposta de recerca de 36 mesos mentre realitzen un dels dos esquemes de mobilitat disponibles: 1) Sortint: 12-18 mesos en un centre de recerca estranger i 18-24 mesos a l'IDIBAPS; 2) Entrant: 36 mesos a l'IDIBAPS.

 • 50/50 Programa per a investigadors R3 que vulguin esdevenir Junior Group Leaders: programa de l'IDIBAPS i l'Hospital Clínic de Barcelona que va començar el 2012 per metges especialistes joves (MD) amb una carrera investigadora sòlida (PhD) que s'acumula, com a mínim en part, als centres de recerca estrangers més prestigiosos.