Òrgans de govern de la FCRB

La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) és una entitat sense ànim de lucre creada el 1989, profundament arrelada als seus fundadors, l’Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona.

Treballa per promoure, gestionar i dur a terme recerca i innovació en biomedicina i docència relacionada amb les ciències de la salut. També desplega activitats de recerca i d’atenció a la salut a altres països, sobretot del Tercer Món, per cooperar en el seu desenvolupament.

La FCRB està compromesa amb la millora de la qualitat de vida de la població mitjançant la professionalitat, el treball responsable i una orientació científica i social.

Patronat

PRESIDENT

Joan Elías

Rector

Universitat de Barcelonaa

VICEPRESIDENT

Josep M. Campistol

Director general

Hospital Clínic de Barcelona

SECRETARI

Antoni Castells

Director mèdic

Hospital Clínic de Barcelona

VOCALS

Antoni Trilla

Degà de la Facultat de Medicina

Universitat de Barcelona

Elías Campo

Director

IDIBAPS

Carles Ponsa

Junta de govern

PRESIDENT

Josep M. Campistol

Director general

Hospital Clínic de Barcelona

VOCALS

Francesc Cardellach

Degà de la Facultat de Medicina

Universitat de Barcelona

Elías Campo

Director

IDIBAPS

Antoni Castells

Director mèdic

Hospital Clínic de Barcelona

SECRETÀRIA

Rosa Vilavella

Gerent

Fundació Clínic per la Recerca