Recerca - Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia

La investigació que es lidera des de l'ICGON es vehicula a través de diferents institucions. Té una elevada producció d'articles publicats que s'estructura de la següent manera:

Medicina Materno Fetal. El conjunt de BCNatal disposa d'un centre de recerca amb una de les majors produccions científiques mundials en el seu camp, amb més de 400 articles publicats en revistes científiques, 40 tesis doctorals, més de 50 projectes competitius i 20 milions d'euros de finançament en els últims 10 anys. La investigació també es realitza a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea de

  • Fetge, sistema digestiu i metabolisme

    Les línies de major especialització són el retard de creixement i la preeclampsia, la prematuritat, l'impacte d'aquests problemes en la programació fetal del neurodesenvolupament i la salut cardiovascular, la teràpia i cirurgia fetal i la influència de l'ambient en la salut maternofetal.

Servei de Ginecologia. Molts dels membres formen part de l'IDIBAPS, també de l'àrea de Fetge, sistema digestiu i metabolisme.

Servei de Neonatologia. Treballa, com a part de BCNatal, en col·laboració amb el Servei de Neonatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Professionals dels dos serveis formen part de la Xarxa SAMID. Com a grup compten amb diversos projectes de recerca competitius, sobretot de l'Institut de Salut Carlos III, i amb finançament estable com a grup de recerca de l'AGAUR. El Servei compta amb un grup de recerca referent nacional i internacional en l'àmbit de l'exposició prenatal a substàncies d'abús com l'alcohol. Té una producció científica mitjana de 15 publicacions anuals. Incorpora un servei analític de laboratori i una secció d'innovació tecnològica emergent.

Notícies relacionades amb l'institut