Organització - Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia

L'activitat assistencial de BCNatal a l'Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia es desenvolupa mitjançant els tres Serveis següents:

 • Medicina Maternofetal

  Atén embarassos normals sent referent nacional i internacional de la malaltia materna i fetal. La integració a BCNatal fa que sigui una de les maternitats més grans d'Espanya i Europa en nombre de parts, i un dels majors centres de referència en medicina fetal del món, amb més de 3.500 primeres visites de medicina fetal, 25.000 ecografies especialitzades i 100-140 cirurgies fetals cada any els últims 10 anys. 

  Combina la capacitat d'atendre la màxima complexitat centrada en la cura de les persones, tant en els casos d'embarassos normals com en els de risc. És un dels centres pioners en la humanització del part normal, disposa de sales adaptades i de protocols de màxim respecte al part.

  S'ofereixen cursos específics per embarassades d'educació maternal enfocats a millorar el neurodesenvolupament del fetus i el vincle. En la mateixa línia d'actuació s'ofereixen cursos post part i de suport a la lactància materna els 365 dies de l'any.

 • Ginecologia

  Ofereix atenció sanitària del més alt nivell a dones amb problemes ginecològics i realitza activitats de prevenció i promoció de la salut en dones sanes. La missió del Servei és oferir una ginecologia avançada i individualitzada (centrada en la pacient) en tot l'espectre de la ginecologia moderna, que inclou la malaltia benigna, l'oncologia i l'endocrinologia ginecològica i la reproducció. Disposa de diferents àmbits assistencials, tots de referència, amb un alt volum d'activitat: Reproducció Assistida, Oncologia Ginecològica, Sòl Pèlvic i Endometriosi.

 • Neonatologia

  Ofereix les principals tècniques i opcions per al diagnòstic, seguiment i tractament neonatal disponibles actualment, des de l'atenció al nadó a terme sa de molt baix risc (niu neonatal) fins al nounat prematur extrem (UCI neonatal nivell IIIB). El Servei de Neonatologia és referent nacional de la malaltia neonatal, especialment la prematuritat, gràcies al treball conjunt amb el Servei de Medicina Maternofetal i en el context estratègic de BCNatal. Atén 3.200 nounats cada any, amb més de 500 ingressos, més de 100 dels quals són nadons prematurs extrems.

L'Institut lidera o participa en les Unitats de:

Notícies relacionades amb l'institut