Clínic Barcelona

El Dr. Josep Brugada, nomenat catedràtic de la UB

El passat dilluns 3 de juliol, el professor Dr. Josep Brugada Terradelles va ser nomenat Catedràtic de Cardiologia de la Universitat de Barcelona, un1