Assistència

El Clínic fa els 3 primers trasplantaments en 24 hores, des de l’inici de la COVID-19

L’Hospital Clínic de Barcelona va fer el passat dimarts tres trasplantaments en un sol dia. Malgrat que ja s’havia fet en comptades ocasions, és la primera vegada que es fan tres trasplantaments en un sol dia des de l’inici de la COVID-19. Dimarts passat es va realitzar un trasplantament renal de donant viu, un trasplantament simultani hepato-renal i un trasplantament renal de donant cadàver.

Dimarts passat es va realitzar un trasplantament renal de donant viu, un trasplantament simultani hepato-renal i un trasplantament renal de donant cadàver.

El programa de trasplantament renal de l’Hospital Clínic es reiniciar el 28 d’abril i des de llavors s’han realitzat 8 trasplantaments, un d'ells simultàniament amb un de pàncrees i un simultàniament amb un de fetge. Entre el mes de maig i juny també es van realitzar dos trasplantaments de cor.

En els 3 trasplantaments hi van participar els equips del Serveis d’Urologia, de Cirurgia General i Digestiva, d’Anestesiologia, la Coordinació de Trasplantaments de l’Hospital, la Secció de Trasplantament Hepàtic, la  Secció de Trasplantament Renal i els Serveis de Nefrologia i el Servei d’Immunologia.

Pel Dr. Fritz Diekmann, cap de la secció de Trasplantament renal de l’Hospital Clínic “els programes de trasplantament hepàtic, de trasplantament renal, de trasplantament de pàncrees i de trasplantament de cor de l'Hospital Clínic funcionen amb tota normalitat”. “Hem de continuar amb l’activitat”, conclou.

Segons dades de l’Organització Catalana de Trasplantaments l’OCATT, la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha afectat de manera significativa, com en altres àmbits de la sanitat, al sistema de trasplantaments. Els trasplantaments s’han reduït un 29,0% en els primers 4 mesos de l’any 2020 en comparació a l’any anterior (303 vs. 427) i la donació un 32,1% en el mateix període d’observació (91 vs. 134).

Malgrat les dificultats per reorganitzar l’activitat assistencial en el procés de desescalada l’Hospital Clínic és un hospital segur, un hospital que s’ha adaptat a la nova situació.  La motivació i sensibilització dels professionals ha permès gestionar amb èxit la donació d’òrgans.  Amb cada donant d’òrgans se salven varies vides. La Dra. Beatriu Bayés, directora de l’Institut de Nefrologia i Urologia del Clínic  (ICNU) ressalta que “malgrat l’aturada viscuda durant la COVID 19 hem de re-emprendre els projectes i començar a donar bones notícies. El trasplantament de ronyó és el millor tractament per al pacient amb insuficiència renal crònica avançada.  Quan trasplantes un ronyó obres noves oportunitats, aportes qualitat de vida” conclou.

Per la seva banda, el Dr. Constantino Fondevila, Cap de Servei de Cirurgia General i Digestiva confirma que en el “programa de trasplantament hepàtic s'han implementat mesures addicionals de seguretat del pacient i els professionals per adaptar-se a la nova situació. Després de patir un període de reajustament durant la pandèmia aquest programa està plenament actiu i s'ha recobrat la normalitat, havent-se realitzat cinc trasplantaments hepàtics des del 14 de maig”.

El Dr. Manuel Castellà, Cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular explica que “el transplantament cardíac mai va parar la seva activitat durant la pandèmia, tot i que es van extremar les mesures de seguretat tant de donants com receptors que van limitar-lo molt”. “Al maig es va fer un transplantament cardíac i aquest diumenge un altre, tots dos sense incidències” conclou.

Més informació sobre la donació d’òrgans i teixits al Clínic.